• Joint implementation of commitments to curb climate change 

   Hanisch, Ted (CICERO Policy Note;1991:02, Working paper, 1991)
  • Joint Implementation under asymmetric information and strategic behaviour 

   Hagem, Cathrine (CICERO Working Paper;1994:12, Working paper, 1994)
   Joint Implementation (JI) under the Framework Convention of Climate Change means that countries could partly offset their national abatement commitments by investing in CO2 abatement projects abroad. JI is introduced as a ...
  • Joint Implementation under the Climate Convention: Phases, options and incentives 

   Torvanger, Asbjørn; Fuglestvedt, Jan S.; Hagem, Cathrine; Ringius, Lasse; Selrod, Rolf; Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;1994:06, Research report, 1994)
   The aim of this report is to analyze the conditions under which Joint Implementation (JI) can contribute to a costeffective abatement of global greenhouse gas (GHG) emissions. JI refers to policies and measures implemented ...
  • Joint Implementation: A promising mechanism for all countries? 

   Selrod, Rolf; Ringius, Lasse; Torvanger, Asbjørn (CICERO Policy Note;1995:01, Working paper, 1995)
   The United Nations Framework Convention on Climate Change establishes no legal commitments for any of the Parties to reach specific targets of reduced greenhouse gas emissions. Although the Convention emphasizes the ...
  • K-Fastigheter 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-11-19)
   Category: Second Opinion, Sector: Real estate, Issuer type: Corporate, Shading: Light Green
  • K2A Knaust & Andersson Fastigheter 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2020-01-12)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2021:06, Report, 2021-06-08)
   Category: Company Assessment, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • Kan karbonhåndtering redde klimaet? 

   Torvanger, Asbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2009)
  • King County 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2017:002, Report, 2017-04-07)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Government, Issuer type: Local Government, Shading: Dark Green
  • Kingdom of Denmark 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-11-18)
   Category: Second Opinion, Sector: National Government, Issuer type: National Government, Shading: Dark Green
  • Kinnevik 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-11-01)
   Category: Second Opinion, Sector: Investment, Issuer type: Financial Institution, Shading: N/A
  • Kjøp og salg av klimagasskvoter: Noen mulige konsekvenser av Kyoto-protokollen 

   Alfsen, Knut H.; Holtsmark, Bjart; Torvanger, Asbjørn (CICERO Working Paper;1998:02, Working paper, 1998)
  • Klar for 55? EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norge 

   Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T.; Leiren, Merethe Dotterud; Wettestad, Jørgen; Gulbrandsen, Lars H.; Sørgaard, Gunnhild; Øistad, Knut; Fridstrøm, Lasse; Knapskog, Marianne; Priya Uteng, Tanu (CICERO Report;2021:07, Report, 2021-12)
   Klimaregelverket er en sentral del av ‘Klar for 55’-pakken og EUs grønne giv (European Green Deal – EGD). I denne rapporten fokuserer vi på sentrale foreslåtte endringer av dette regelverket, og mulige implikasjoner for ...
  • Klimaendringer og klimapolitikk 

   Alfsen, Knut H.; Kolshus, Hans H.; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2000:05, Research report, 2000)
   Klimaproblemet er en stor politisk og vitenskapelig utfordring av flere grunner: 1. Det er stor usikkerhet knyttet til flere sider av klimaproblemet, så som framtidige utslipp av klimagasser, klimasystemets respons på ...
  • Klimaet er i endring! 

   Alfsen, Knut H. (CICERO Policy Note;2001:02, Working paper, 2001)
   FNs klimapanel (IPCC) ferdigstilte i 2001 sin tredje hovedrapport. En sentral konklusjon er at vi kan vente fortsatte klimaendringer de nærmeste tiårene selv hvis det gjøres en betydelig innsats for å begrense utslippene ...
  • Klimagassene CF4 og C2F6 og deres betydning for det norske klimaregnskap 

   Ukjent forfatter (CICERO Policy Note;1992:03, Working paper, 1992)
  • Klimagasskvoter på sokkelen 

   Torvanger, Asbjørn; Godal, Odd; Kolshus, Hans H.; Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;2002:01, Research report, 2002)
   Formålet med denne rapporten er å utrede fordeler og ulemper ved frivillig tilknytning til et kvotesystem for klimagasser på bedriftsnivå, og fordeler og ulemper knyttet til ulike allokeringsmekanismer for klimagasskvoter ...
  • Klimagassutslipp fra norsk mat 

   Oort, Bob van; Holmelin, Nina (CICERO Report;2019:05, Report, 2019-04)
   Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er ...
  • Klimapolitikken i Norden - En sammenligning av mål og virkemidler i de nordiske landene 

   Lahn, Bård; Leiren, Merethe Dotterud (CICERO Report;2016:07, Research report, 2016)
   Rapporten sammenligner klimapolitikken i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Hovedvekten er lagt på landenes klimamål, overordnet lovverk og sentral virkemiddelbruk. Det gis også en mer dyptgående beskrivelse av ...
  • Klimapolitiske virkemidler og norsk industris konkurranseevne 

   Vevatne, Jonas; Linhjem, Henrik; Eskeland, Gunnar S.; Haugland, Torleif; Gullberg, Anne Therese (CICERO Report;2004:08, Research report, 2004)
   Står norsk konkurranseutsatt industri overfor strengere klimapolitikk enn de viktigste konkurrentlandene i OECD? Hovedkonklusjonen er at Norge, som de fleste OECD-land med en aktiv klimapolitikk, i stor grad har vært lydhøre ...