• ShareOn – midtveisrapport mai 2019 

  Westskog, Hege; Standal, Karina; Kallbekken, Steffen; Julsrud, Tom Erik; Aasen, Marianne; Wang, Lars; Aase, Tor Halfdan; Tellefsen, Sølvi (CICERO Report;2019:06, Report, 2019-04)
  ShareOn prosjektet er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idedrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet er rettet mot å belyse deling som strategi i omstillingen ...
 • Klimagassutslipp fra norsk mat 

  Oort, Bob van; Holmelin, Nina (CICERO Report;2019:05, Report, 2019-04)
  Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er ...
 • Physical climate risk: Investor needs and information gaps 

  Bruin, Karianne de; Romain, Hubert; Evain, Julie; Clapp, Christa; Dahl, Miriam Stackpole; Bolt, Jaclyn (CICERO Report;2019:03, Report, 2019-03-11)
  While investors are paying more attention to climate change, there is a lack of granular data designed to support financial decisions. Climate science can provide improved indicators and metrics to help investors better ...
 • Hva sier 1,5-gradersrapporten om lavutslippsomstilling for Vestfold? 

  Aamaas, Borgar; Jensen, Elisabeth Schøyen (CICERO Report;2019:02, Report, 2019-02)
  Vestfold fylkeskommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for fylkeskommunen og dens kommuners ...
 • Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge 

  Aamaas, Borgar; Aaheim, H. Asbjørn; Alnes, Kristina; Oort, Bob van; Dannevig, Halvor; Hønsi, Torunn (CICERO Report;2018:14, Research report, 2018)
  Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av klimaendringer for Norge. De følgende fire problemstillinger blir belyst med tanke på hvordan kunnskapsutviklingen har ...

View more