Now showing items 944-963 of 987

  • Varieties of approaches to constructing physical climate storylines: A review 

   Baldissera Pacchetti, Marina; Coulter, Liese; Dessai, Suraje; Shepherd, Theodore G.; Sillmann, Jana; Van Den Hurk, Bart (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The physical climate storyline (PCS) approach is increasingly recognized by the physical climate research community as a tool to produce and communicate decision-relevant climate risk information. While PCS is generally ...
  • Vasakronan 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2018:022, Report, 2018-09-04)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Västra Götalandsregionen (VGR) 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2017:008, Report, 2017-06-30)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Government, Issuer type: Local Government, Shading: Medium Green
  • Veikart for utslippsreduksjoner i Trondheim 

   Børke, Ragnhild; Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne; Dæhlin, Emil (CICERO Report;2022:11, Report, 2022-12)
   CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet et veikart for utslippsreduksjoner i Trondheim fram mot 2030. Veikartet inneholder en referansebane for klimagassutslippene og beregninger ...
  • Vellinge Municipality  

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2017:015, Report, 2017-10-25)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Government, Issuer type: Local Government, Shading: Dark Green
  • Verdien av klimatiltak 

   Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;1996:01, Research report, 1996)
   The study surveys the literature on the economic costs of climate policy in different countries and world wide. Studies of costs to achieve national targets on emissions are partly based on bottom-up approaches, where ...
  • Very strong atmospheric methane growth in the four years 2014‐2017: Implications for the Paris Agreement 

   Nisbet, E. G.; Manning, M. R.; Dlugokencky, E. J.; Fisher, R. E.; Lowry, D.; Michel, S. E.; Myhre, Cathrine Lund; Platt, Stephen Matthew; Allen, G.; Bousquet, P.; Brownlow, R.; Cain, M.; France, J. L.; Hermansen, Ove; Hossaini, R.; Jones, A. E.; Levin, I.; Manning, A. C.; Myhre, Gunnar; Pyle, J. A.; Vaughn, B.; Warwick, N. J.; White, James W. C. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • Virkemiddelvurderinger i utslippsframskrivinger 

   Skjeflo, Sofie Waage; Ytreberg, Nora (CICERO Report;2023:03, Report, 2023-04)
   CICERO Senter for klimaforskning har på oppdrag fra Teknisk beregningsutvalg for klima gjennomført en kartlegging av metoder for utslippsframskrivinger i andre land. Formålet med kartleggingen er å få innsikt i ulike ...
  • Virkemidler for klimatiltak i jordbruket i andre land 

   van Oort, Bob; Skagen, Katrine (CICERO Report;2023:01, Report, 2023-01)
   På oppdrag fra Miljødirektoratet analyseres nasjonale virkemidler som støtter klimatiltak i jordbruket og matsystemet i seks land som er sammenlignbare med Norge: Danmark; Sverige; Finland; Nederland; Østerrike; Sveits. ...
  • Virkemidler som virker i klimapolitikken? Om fleksible virkemidler og et nasjonalt kvotesystem 

   Alfsen, Knut H. (CICERO Policy Note;1999:02, Working paper, 1999)
   Debatten om norsk virkemiddelbruk i klimapolitikken tok et stort steg framover sommeren 1998 med Stortingets vedtak om utredning og innføring av et nasjonalt kvotesystem. Spørsmålet om hvilke virkemidler vi skal bruke i ...
  • Virkninger av klimaendringer i Norge 

   Sygna, Linda; O'Brien, Karen (CICERO Report;2001:01, Research report, 2001)
   Denne rapporten oppsummerer et seminar arrangert av CICERO Senter for klimaforskning om ”Virkninger av klimaendringer”. Seminaret fant sted på Håndverkeren i Oslo, 30.- 31. oktober 2000. Bakgrunnen for seminaret er et ...
  • Virksomme klimabudskap 

   Lannoo, Elisabeth; Reed, Eilif Ursin (CICERO Report;2016:01, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en kort oversikt over hva forskere og kommunikasjonseksperter mener er det viktigste som skal til for å få folk engasjert i klimasaken og hvilke verdier forskjellige målgrupper baserer sine valg på. Den ...
  • Visjoner av lavkarbon Norge 

   Torvanger, Asbjørn; Bjørnæs, Christian; Lund, Harald Francke; Oort, Bob van (CICERO Report;2016:09, Research report, 2016)
   Vi har utviklet visjoner av Norge i 2050 som et lavkarbon og klimarobust samfunn, basert på innspill fra en referansegruppe fra næringsliv, organisasjoner, myndigheter, forskningsmiljø og miljøorganisasjoner. De viktigste ...
  • A void in Central Asia research: climate change 

   Vakulchuk, Roman; Daloz, Anne Sophie; Øverland, Indra; Sagbakken, Haakon Fossum; Standal, Karina (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This article assesses the extent to which the academic community engaged with climate change in Central Asia between 1991 and 2021. The article finds that climate change has been neglected in the field of Central Asia area ...
  • Vulnerability to climate stress - local and regional perspectives 

   Eriksen, Siri E H; Owuor, B.; Nyukuri, Elvin; Orindi, Victor (CICERO Report;2006:01, Research report, 2006)
   This report presents the proceedings of two related workshops, taking place in January/February 2005, that presented findings of the project ”Adaptation as a livelihood struggle: conflict and vulnerability among dryland ...
  • Vurderinger av norsk klimapolitikk - En syntese av fire internasjonale rapporter 

   Alfsen, Knut H.; Bjørnæs, Christian; Reed, Eilif Ursin (CICERO Report;2011:02, Research report, 2011)
  • Wave transition in household energy use 

   Zhang, Rui; Wei, Taoyuan; Sun, Jie; Shi, Qinghua (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The energy ladder model and energy stacking model have been proposed in the literature to describe the relations between income growth and transition of energy consumed by households. Both models are largely descriptive ...
  • Wealth, Welfare and Sustainable Growth and Development: Challenges of Economic- and Fiscal Policies in Resource-Producing Countries 

   Moe, Thorvald (CICERO Policy Note;2011:01, Working paper, 2011)
   This Policy Note discuses, based on modern development theory and wealth accounting, challenges for economic- and fiscal policies in resource-producing countries defined as countries - both developed and developing low ...
  • Wealth-dependent and interdependent strategies in the Saami reindeer husbandry, Norway 

   Næss, Marius Warg; Bårdsen, Bård-Jørgen; Tveraa, Torkild (Peer reviewed; Journal article, 2012)
   It has been argued that decisions in relation to choosing strategies to a large degree depend on an organism's state. For nomadic pastoralists, wealth is an important state variable since it has been argued that differences ...
  • What controls the vertical distribution of aerosol? Relationships between process sensitivity in HadGEM3-UKCA and inter-model variation from AeroCom Phase II 

   Kipling, Zak; Stier, Philip; Johnson, Colin E.; Mann, Graham W.; Bellouin, Nicolas; Bauer, Susanne E.; Bergman, Tommi; Chin, Mian; Diehl, Thomas; Ghan, Steven John; Iversen, Trond; Kirkevåg, Alf; Kokkola, Harri; Liu, Xiaohong; Luo, Gan; van Noije, Twan P.C.; Pringle, Kirsty J.; von Salzen, Knut; Schulz, Michael; Seland, Øyvind; Skeie, Ragnhild Bieltvedt; Takemura, Toshihiko; Tsigaridis, Kostas; Zhang, Kai (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   he vertical profile of aerosol is important for its radiative effects, but weakly constrained by observations on the global scale, and highly variable among different models. To investigate the controlling factors in one ...