Now showing items 583-602 of 1168

  • K2A Knaust & Andersson Fastigheter 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2020-01-12)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • K2A Knaust & Andersson Fastigheter 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-06-08)
   Category: Company Assessment, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • K2A Knaust & Andersson Fastigheter 

   Unknown author (Report, 2022-07-01)
   Category: Company Assessment, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2021:06, Report, 2021-06-08)
   Category: Company Assessment, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • K2A SPO Update 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2023-01-12)
   Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Kan karbonhåndtering redde klimaet? 

   Torvanger, Asbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2009)
  • Kan utlån i butikker få folk til å kjøpe mindre? Erfaringer fra forsøk med utlån av verktøy i Jernias butikker i Tromsø og Drammen 

   Bakkevoll, Sandra Elise; Julsrud, Tom Erik; Solum, Espen Egil Baratt-Due (CICERO Report;2020:06, Report, 2023-10)
   Rapporten dokumenterer resultater fra en utprøving av en ordning der jernvarebutikker i Tromsø og Drammen har lånt ut verktøy til forbrukere. I dette forsøket har kundene kunnet benytte bibliotekenes lånekort for å ...
  • Kempower 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-19)
   Category: Company Assessment, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • King County 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2017:002, Report, 2017-04-07)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Government, Issuer type: Local Government, Shading: Dark Green
  • Kingdom of Denmark 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-11-18)
   Category: Second Opinion, Sector: National Government, Issuer type: National Government, Shading: Dark Green
  • Kinnevik 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-11-01)
   Category: Second Opinion, Sector: Investment, Issuer type: Financial Institution, Shading: N/A
  • Kjøp og salg av klimagasskvoter: Noen mulige konsekvenser av Kyoto-protokollen 

   Alfsen, Knut H.; Holtsmark, Bjart; Torvanger, Asbjørn (CICERO Working Paper;1998:02, Working paper, 1998)
  • Klar for 55? EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norge 

   Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T.; Leiren, Merethe Dotterud; Wettestad, Jørgen; Gulbrandsen, Lars H.; Sørgaard, Gunnhild; Øistad, Knut; Fridstrøm, Lasse; Knapskog, Marianne; Priya Uteng, Tanu (CICERO Report;2021:07, Report, 2021-12)
   Klimaregelverket er en sentral del av ‘Klar for 55’-pakken og EUs grønne giv (European Green Deal – EGD). I denne rapporten fokuserer vi på sentrale foreslåtte endringer av dette regelverket, og mulige implikasjoner for ...
  • Klimaendringer og klimapolitikk 

   Alfsen, Knut H.; Kolshus, Hans H.; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2000:05, Research report, 2000)
   Klimaproblemet er en stor politisk og vitenskapelig utfordring av flere grunner: 1. Det er stor usikkerhet knyttet til flere sider av klimaproblemet, så som framtidige utslipp av klimagasser, klimasystemets respons på ...
  • Klimaet er i endring! 

   Alfsen, Knut H. (CICERO Policy Note;2001:02, Working paper, 2001)
   FNs klimapanel (IPCC) ferdigstilte i 2001 sin tredje hovedrapport. En sentral konklusjon er at vi kan vente fortsatte klimaendringer de nærmeste tiårene selv hvis det gjøres en betydelig innsats for å begrense utslippene ...
  • Klimagassene CF4 og C2F6 og deres betydning for det norske klimaregnskap 

   Unknown author (CICERO Policy Note;1992:03, Working paper, 1992)
  • Klimagasskvoter på sokkelen 

   Torvanger, Asbjørn; Godal, Odd; Kolshus, Hans H.; Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;2002:01, Research report, 2002)
   Formålet med denne rapporten er å utrede fordeler og ulemper ved frivillig tilknytning til et kvotesystem for klimagasser på bedriftsnivå, og fordeler og ulemper knyttet til ulike allokeringsmekanismer for klimagasskvoter ...
  • Klimagassutslipp fra norsk mat 

   Oort, Bob van; Holmelin, Nina (CICERO Report;2019:05, Report, 2019-04)
   Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er ...
  • Klimakur vs. klimaku: En retorisk dokumentanalyse av kostholdstiltaket i Klimakur 2030 

   Hidle, Charlotte (CICERO Report;2022:10, Report, 2022-09)
   Januar 2020 la Miljødirektoratet frem rapporten Klimakur 2030 med 60 tiltak som samlet skal kunne kutte Norges klimagassutslipp i tråd med forpliktelsene over Parisavtalen og EUs klimaregelverk. Det «billigste» og mest ...
  • Klimapolitikken i Norden - En sammenligning av mål og virkemidler i de nordiske landene 

   Lahn, Bård; Leiren, Merethe Dotterud (CICERO Report;2016:07, Research report, 2016)
   Rapporten sammenligner klimapolitikken i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Hovedvekten er lagt på landenes klimamål, overordnet lovverk og sentral virkemiddelbruk. Det gis også en mer dyptgående beskrivelse av ...