Now showing items 583-602 of 1127

  • Klimaproblemet - hva er økonomenes bidrag? 

   Hagem, Cathrine (CICERO Policy Note;2002:01, Working paper, 2002)
   Notatet presenterer noen av bidragene fra økonomisk litteratur når det gjelder håndtering av klimaproblemet, og viser at Kyotoprotokollen på en rekke vesentlige punkter avviker fra anbefalinger basert økonomisk teori. ...
  • Klimautvikling og avgiftspolitikk: Rapport om forventede klimaendringer i Nordområdene med vekt på Finnmark 

   Innbjør, Linda; Amundsen, Helene; Eskeland, Gunnar S.; Hovelsrud, Grete K.; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2008:02, Research report, 2008)
   I denne utredningen vil forventede klimaendringer for Nordområdene generelt, og for Finnmark og Hammerfest spesielt, gjennomgås. Klimaendringer vil påvirke viktig infrastruktur i disse områdene. Samtidig ser vi at viktige ...
  • Klimavalg 2017 

   Lahn, Bård; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2017:03, Research report, 2017)
   Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne ...
  • Klöveren AB 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2020:040, Report, 2020-10-05)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Kojamo 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-03-11)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Kometa 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-01-27)
   Category: Second Opinion, Sector: Agriculture, Issuer type: Corporate, Shading: Light Green
  • Kommunal klima- og energiplanlegging: Et innblikk fra sidelinjene 

   Rose, Lewrence E.; Aakre, Stine (CICERO Report;2015:01, Research report, 2015)
   I denne rapporten presenteres hovedfunn fra en gjennomgang av kommunale klima- og energiplaner og fra en landsomfattende spørreundersøkelse om klima- og energiplanlegging i kommunene. I henhold til den statlige planretningslinjen ...
  • Kommunalbanken (KBN) 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2016-03-24)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Finance, Issuer type: Financial Institution, Shading: Medium Green
  • Kommunekredit 

   CICERO Shades of Green (Report, 2022-02-15)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Finance, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Kommuner og klima å en sammenligning mellom Norge og Sverige 

   Leiren, Merethe Dotterud; Kasa, Sjur (CICERO Policy Note;2010:02, Working paper, 2010)
  • Kommuninvest 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2021, Report, 2021-05-25)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Finance, Issuer type: Local Government, Shading: Medium Green
  • Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge. Rapport til Klimatilpasningsutvalget 

   Aaheim, H. Asbjørn; Dannevig, Halvor; Ericson, Torgeir; Oort, Bob van; Innbjør, Linda; Rauken, Trude; Veennemo, Haakon; Johansen, Hege; Tofteng, Maja; Aall, Carlo; Groven, Kyrre; Heiberg, Eli (CICERO Report;2009:04, Research report, 2009)
  • Kopaszi Gát 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-11-03)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Light Green
  • Korea Southern Power Co 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2018:023, Report, 2018-09-27)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Kortere arbeidstid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illustrere mulige kortsiktige og langsiktige sammenhenger 

   Holtsmark, Bjart (CICERO Working Paper;1996:03, Working paper, 1996)
   Det er skapt et inntrykk av at kortere arbeidstid vil bidra til å redusere miljøproblemene. Dette kan være bygget på en for enkel tankegang hvor man neglisjerer den teknologiske utviklingens potensiale for å løse miljøproblemer ...
  • Kostnader ved miljø- og helseskader ved luftforurensninger: Vurdering av skadefunksjonsmetoden opp mot metoder basert på uttrykte preferanser 

   Aaheim, H. Asbjørn; Aunan, Kristin; Seip, Hans Martin (CICERO Policy Note;1998:06, Working paper, 1998)
   For vurdering og verdsetting av miljø og helseskader kan det anvendes "top-down" (TD) eller "bottom-up" (BU) metoder (Aaheim, 1994; Aunan et al., 1995; Swisher, 1996). I TD metoder benyttes makro-økonomiske modeller; noe ...
  • Kostnadseffektiv klimapolitikk med doble gevinster 

   Holtsmark, Bjart (CICERO Working Paper;1999:06, Working paper, 1999)
   Publikajsonen drøfter valg og dosering av klimapolitiske tiltak i et land som er bundet av en utslippsforpliktelse i Kyotoprotokollen, men samtidig tar hensyn til en offentlig budsjettbetingelse. Antakelsen om at en ...
  • Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2019:012, Report, 2021-12-14)
   Category: Second Opinion, Sector: Development, Issuer type: Financial Institution, Shading: Medium Green
  • Kristiansands klimagassutslipp mot 2030: Referansebane og tiltakspakker 

   Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne (CICERO Report;2021:05, Report, 2021)
   CICERO Senter for Klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en beregningsmodell og et sett med framskrivinger for klimagassutslipp i Kristiansand kommune fram til 2030. Framskrivingene omfatter ...
  • Kungsleden 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2018:005, Report, 2018-03-09)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green