Now showing items 400-419 of 1168

  • Five criteria for global sustainable development 

   Linnerud, Kristin; Holden, Erling (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   A clear understanding of the global-level sustainable development concept is necessary before applying it to projects at a national, local or firm level. Such lower-level projects may concern managing production and ...
  • Five criteria for global sustainable development 

   Linnerud, Kristin; Holden, Erling (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   A clear understanding of the global-level sustainable development concept is necessary before applying it to projects at a national, local or firm level. Such lower-level projects may concern managing production and ...
  • Fjellinjen 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-11-19)
   Category: Second Opinion, Sector: Transport, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Flexible instruments in climate policy 

   Alfsen, Knut H. (CICERO Policy Note;1999:01, Working paper, 1999)
   The presentation covers three main themes:Flexible mechanisms and cost effectiveness. Taxes vs. emission quotas: Some lessons from Norway. Some issues related to the construction of a national emission trading regime.
  • Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for framtidens våtere klima? 

   Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Pillay, Kamleshan (CICERO Report;2018:06, Report, 2018-05-09)
   Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere. Alle økonomiske sektorer kan bli ...
  • Flood Risk for Investors. Are you prepared? 

   Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Pillay, Kamleshan (CICERO Reports;2018:05, Research report, 2018-05-04)
   The report discusses how climate change will affect the frequency and intensity of flooding events. Looking at four case studies, it maps the total costs of flood events and analyses who ultimately pays the costs. The case ...
  • Folk og klima: Nordmenns holdninger til klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar 

   Aasen, Marianne; Klemetsen, Marit Elisabeth; Reed, Eilif Ursin; Vatn, Arild (CICERO Report;2019:20, Report, 2019-12)
   Denne rapporten er en delrapport fra prosjektet ACT (‘From targets to action: public responses to climate policy instruments’) som er finansiert av Norges forskningsråd. Formålet med dette forskningsprosjektet er å gi ...
  • Folk og klima: Utvikling i nordmenns oppfatninger om klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar 2018-2021 

   Aasen, Marianne; Klemetsen, Marit Elisabeth; Vatn, Arild (CICERO Report;2022:07, Research report, 2022-05)
   Denne rapporten gir en oversikt over noen deskriptive resultater fra fire spørreundersøkelser gjort i prosjektet ACT (‘From targets to action: public responses to climate policy instruments’) som er finansiert av Norges ...
  • Forbrukerfleksibilitet: Et kunnskapsgrunnlag for å forstå husholdningers oppfatninger og muligheter 

   Standal, Karina; Aasen, Marianne; Christensen, Ingrid; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Julsrud, Tom Erik; Matthiasen, Eivind Hjort; Leikanger, Iris; Palm, Jenny; Sundet, Øyvind; Sæle, Hanne; Vindegg, Mikkel; Westskog, Hege; Winther, Tanja (CICERO Report;2023:08, Research report, 2023-09)
   I Norge ble en ny modell for beregning av nettleie innført 1. juli 2022. Formålet med den nye nettleien er å motivere husholdninger til å fordele strømforbruket jevnere utover døgnet. På tidspunktet hvor den nye nettleien ...
  • Forbudet mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringer 

   Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T.; Oort, Bob van; Grønlund, Arne; Mittenzwei, Klaus; Brudevoll, Kristiane; Grasbekk, Bård Sødal (CICERO Report;2020:11, Report, 2020-12)
   Rapporten utforsker i hvilken grad forbudet mot nydyrking av myr vil virke etter hensikten og dermed hvilket potensial forbudet har som klimapolitisk virkemiddel. Rapporten utforsker bakgrunnen til lovforslaget og ulike ...
  • Forest-based bioenergy in Norway’s green transition: Balancing production and other societal interests 

   Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2021:09, Report, 2021-12)
   This report explores the potential of bioenergy from forests to contribute to the green transition of society. Forest biomass is the largest potential bioenergy source in Norway, in the form of firewood, chips for heating, ...
  • Forskjeller i matpriser i Norge og Sverige. Hvilken betydning har reguleringer og avgifter? 

   Flaten, Ola; Kallbekken, Steffen; Vengnes, Mari (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.), Research report, 2001)
  • Forstudie til klimatilpasningsstrategi for Norge 

   Næss, Lars Otto; Prestrud, Pål; O'Brien, Karen; Alfsen, Knut H. (CICERO Report;2004:11, Research report, 2004)
   Det pågår en global oppvarming som kan komme til å få betydelige konsekvenser for det norske samfunn og for norsk natur. Selv om det foreligger en del kunnskap om effekter av klimaendringer, er denne i stor grad fragmentert, ...
  • FortisBC 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2020:014, Report, 2020-06-01)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Light Green
  • Fortum Varme  

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2015:001, Report, 2015-04-21)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Not shaded
  • Forty-seven years of weekly atmospheric black carbon measurements in the Finnish Arctic: Decrease in black carbon with declining emissions 

   Dutkiewicz, V. A.; DeJulio, A. M.; Ahmed, T; Laing, J; Hopke, P. K.; Skeie, Ragnhild Bieltvedt; Viisanen, Y; Paatero, J.; Husain, Liaquat (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Concentrations of atmospheric black carbon, [BC], were determined from filter samples collected weekly at Kevo, Finland (69°45′N, 27°02′E), from 1964 to 2010 using optical and thermal optical methods. The data provide the ...
  • Forvaltning - notat om fordeling av ansvar på statlig, fylke og kommunalt nivå for kulturminner, drikkevannforsyning, beredskap, landbruksforvaltning og naturforvaltning 

   Amundsen, Helene; Westskog, Hege; Vevatne, Jonas (CICERO Report;2008:01, Research report, 2008)
   Denne rapporten gir en oversikt over forvaltningen innenfor sektorene drikkevannsforsyning, kulturminner, landbruk og naturmiljø samt innenfor beredskapsforvaltning. Rapporten kartlegger de ulike aktørene på forskjellige ...
  • Forventede klimaendringer og effekter i Norge med mulig betydning for kraftforsyningen 

   Innbjør, Linda; Jære, Lisbet (CICERO Report;2009:09, Research report, 2009)
  • Fossil CO2 emissions in the post-COVID-19 era 

   Le Quéré, Corinne; Peters, Glen Philip; Friedlingstein, Pierre; Andrew, Robbie; Canadell, Josep G.; Davis, Steven J.; Jackson, Robert B.; Jones, Matthew W. (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Five years after the adoption of the Paris Climate Agreement, growth in global CO2 emissions has begun to falter. The pervasive disruptions from the COVID-19 pandemic have radically altered the trajectory of global CO2 ...
  • Fossilfri anleggsvirksomhet, Innlandet fylkeskommune 

   Romundstad, Reidun Marie; Aamaas, Borgar (CICERO Report;2021:03, Report, 2021)
   Dette notatet tar for seg direkte utslipp fra anleggsmaskiner på anleggsplass, og er utarbeidet av CICERO Senter for klimaforskning på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune, avdeling Samferdsel, Trafikk og miljø. Tema som ...