Recent Submissions

 • Norwegian petroleum policy in a changing climate 

  Lahn, Bård Lappegård (CICERO Report;2019:10, Report, 2019-08)
  The report provides an up-to-date account of the debates about how Norway can best handle its paradoxical position between oil dependence and climate leadership ambitions. Historically, political actors have sought to ...
 • Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer? 

  Klemetsen, Marit Elisabeth; Dahl, Miriam Stackpole (CICERO Report;2019:09, Report, 2019-06)
  Her presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse CICERO i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet har gjennomført på oppdrag fra forsikringsselskapet If for å kartlegge hvor langt kommunene er kommet i arbeidet med ...
 • Assessment of carbon effects from two projects from the Rainforest Foundation Norway’s programme portfolio 

  Aamaas, Borgar; Lund, Marianne Tronstad; Sælen, Håkon; Aaheim, Asbjørn (CICERO Report;2019:04, Report, 2019-06)
  The Rainforest Foundation Norway (RFN) has commissioned CICERO to do a project on the carbon effects of two REDD+ projects as a literature study. The two sites are found in Indonesia and Colombia. We have assessed carbon ...
 • Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030 - Revisjon mai 2019 

  Aamaas, Borgar; Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne (CICERO Report;2019:08, Report, 2019-06)
  Klimaetaten i Oslo kommune gav i 2018 CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. I 2019 fikk vi et nytt oppdrag for å oppdatere denne rapporten basert på ...
 • Hva kan Parisavtalen bety for Østfoldregionen? En utslippsanalyse 

  Aamaas, Borgar (CICERO Report;2019:07, Report, 2019-05)
  : Klima Østfold har gjennom Østfold Fylkeskommune gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere hva Parisavtalen kan bety for klimagassutslippene i Østfoldregionen og Østfolds kommuner. Et av hovedpunktene ...
 • ShareOn – midtveisrapport mai 2019 

  Westskog, Hege; Standal, Karina; Kallbekken, Steffen; Julsrud, Tom Erik; Aasen, Marianne; Wang, Lars; Aase, Tor Halfdan; Tellefsen, Sølvi (CICERO Report;2019:06, Report, 2019-04)
  ShareOn prosjektet er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idedrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet er rettet mot å belyse deling som strategi i omstillingen ...
 • Klimagassutslipp fra norsk mat 

  Oort, Bob van; Holmelin, Nina (CICERO Report;2019:05, Report, 2019-04)
  Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er ...
 • Physical climate risk: Investor needs and information gaps 

  Bruin, Karianne de; Romain, Hubert; Evain, Julie; Clapp, Christa; Dahl, Miriam Stackpole; Bolt, Jaclyn (CICERO Report;2019:03, Report, 2019-03-11)
  While investors are paying more attention to climate change, there is a lack of granular data designed to support financial decisions. Climate science can provide improved indicators and metrics to help investors better ...
 • Hva sier 1,5-gradersrapporten om lavutslippsomstilling for Vestfold? 

  Aamaas, Borgar; Jensen, Elisabeth Schøyen (CICERO Report;2019:02, Report, 2019-02)
  Vestfold fylkeskommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for fylkeskommunen og dens kommuners ...
 • Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge 

  Aamaas, Borgar; Aaheim, H. Asbjørn; Alnes, Kristina; Oort, Bob van; Dannevig, Halvor; Hønsi, Torunn (CICERO Report;2018:14, Research report, 2018)
  Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av klimaendringer for Norge. De følgende fire problemstillinger blir belyst med tanke på hvordan kunnskapsutviklingen har ...
 • Sustainable Edge: Exploring green shading for equities 

  Alnes, Kristina; Schiessl, Bernhard; Lund, Harald Francke; Berg, Alexander O.; Dahl, Miriam Stackpole; Clapp, Christa (CICERO Report;2019:01, Report, 2019-01-29)
  Despite the importance of finance in driving the green economic transition, it is not easy for investors to analyze the degree of sustainability and climate risk exposure of their portfolios – and to fully exploit the value ...
 • Near- and long-term global warming of current emissions 

  Lund, Marianne Tronstad; Stjern, Camilla Weum; Samset, Bjørn Hallvard; Aamaas, Borgar; Kallbekken, Steffen (CICERO Report;2018:15, Research report, 2018-11-05)
  Human activities influence the climate in a range of ways. While emissions of CO2 from burning of fossil fuels is the dominant factor behind the present rapid global warming, many other gases and particles also contribute. ...
 • Hva sier spesialrapporten om 1,5 °C om lavutslippsomstilling for Oslo? 

  Aamaas, Borgar; Jensen, Elisabeth Schøyen (CICERO Report;2018:13, Research report, 2018-11-19)
  Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for Oslo kommunes klimaarbeid. Et av ...
 • Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030 

  Aamaas, Borgar; Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne (CICERO Report;2018:12, Research report, 2018-09-07)
  Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. Dette arbeidet er basert på best tilgjengelig kunnskap om de driverne som ...
 • CICERO MILESTONES 2018. A practitioner's perpective on the Green Bond Market 

  Alfsen, Knut H.; Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Dejonckheere, Sophie; Lund, Harald Francke; Schiessl, Bernhard; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2018:11, Research report, 2018-09-07)
  Celebrating our 10th anniversary of providing second opinions, this report summarizes CICERO's approach and best practice application of our methodology. The green bond market has developed significantly since we assessed ...
 • Effektiv klimakommunikasjon -Trender og fakta 2018 

  Arnslett, Astrid; Bjørnæs, Christian; Lannoo, Elisabeth (CICERO Report;2018:09, Research report, 2018-08-14)
  Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken ...
 • Policy Entrepreneurship Curbed by Member State Preferences: DG Climate Action and the Effort Sharing Policy 

  Myhrer, Eirik Elvemo (CICERO Report;2018:10, Research report, 2018-07-11)
  Efforts to reduce greenhouse gas emissions from the European Union (EU) are divided between two sector overreaching policy frameworks, the Emissions Trading Scheme and the Effort Sharing policy. The Effort Sharing policy ...
 • The climate impacts of current black carbon and organic carbon emissions 

  Aamaas, Borgar; Lund, Marianne Tronstad; Myhre, Gunnar; Samset, Bjørn Hallvard; Stjern, Camilla Weum; Kallbekken, Steffen (CICERO Report;2018:08, Research report, 2018-06-20)
  In Part 1, we present a summary of recent research into the climate impact of black and organic carbon. There have been many developments on the research front in recent years, and this rapid pace is expected to continue. ...
 • Evaluating User Satisfaction with Climate Services in Tanzania 2014 - 2016: Summary Report to the Global Framework for Climate Services Adaptation Programme in Africa 

  West, Jennifer Joy; Daly, Meaghan; Yanda, Pius (CICERO Report;2018:07, Research report, 2018-06-07)
  This report summarizes findings from qualitative research undertaken by the Center for International Climate Research (CICERO) and the University of Dar es Salaam (UDSM) in Tanzania between 2014 and 2016 under the Global ...
 • Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for framtidens våtere klima? 

  Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Pillay, Kamleshan (CICERO Report;2018:06, Report, 2018-05-09)
  Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere. Alle økonomiske sektorer kan bli ...

View more