Recent Submissions

 • Climate science for the financial sector: Managing climate risk in Norway and Sweden 

  Torvanger, Asbjørn; Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Marginean, Iulia (CICERO Report;2019:15, Report, 2019-10)
  The financial sector must prepare for a higher risk level associated with climate change impacts affecting real estate and infrastructure, as well as climate policies that will impact risk and returns from investments in ...
 • Missing the forest for the trees. A review of climate risk data providers as part of the Sustainable Edge project 

  Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Schiessl, Bernhard (CICERO Report;2019:16, Report, 2019-10)
  The financial sector is beginning to integrate climate into their business models and demanding climate related information tailored to financial decision making. A growing market of services and information sources exist ...
 • Nordmenn og deling: Deskriptive resultater fra spørreundersøkelse i prosjektet ShareOn 

  Aasen, Marianne (CICERO Report;2019:14, Report, 2019-10)
  Prosjektet ShareOn er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idédrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet belyser deling som strategi i omstillingen til ...
 • The state of tracking financial flows under the Paris Agreement - A primer for policy makers in India 

  Torvanger, Asbjørn; Dejonckheere, Sophie; Singh, Tamiksha; Pruthi, Aanchal (CICERO Report;2019:12, Report, 2019-09)
  The 21st Conference of Parties to the UNFCCC in 2015 saw international consensus on climate action through the adoption of the Paris Agreement. Article 9 focuses on mobilization and disclosure of climate finance. Drafting ...
 • Byvekstavtaler i et flernivåperspektiv: helhetlig styringsverktøy med demokratiske utfordringer 

  Amundsen, Helene; Christiansen, Petter; Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Tønnesen, Anders; Westskog, Hege (CICERO Report;2019:13, Report, 2019-09)
  Prosjektet «Byvekstavtaler som redskap for bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling» har som formål å studere byvekstavtalenes potensial for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling. CICERO Senter for ...
 • Where You Stand Depends on What You Sell – Saudi Arabia’s Obstructionism in the UNFCCC 2012-2018 

  Flisnes, Morten Kaldhussæter (CICERO Report;2019:11, Report, 2019-08)
  Negotiations on climate change in the United Nations represents the key tool in addressing our time greatest challenge. Countries have negotiated on climate change for decades, and the talks ultimately resulted in the Paris ...
 • Norwegian petroleum policy in a changing climate 

  Lahn, Bård Lappegård (CICERO Report;2019:10, Report, 2019-08)
  The report provides an up-to-date account of the debates about how Norway can best handle its paradoxical position between oil dependence and climate leadership ambitions. Historically, political actors have sought to ...
 • Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer? 

  Klemetsen, Marit Elisabeth; Dahl, Miriam Stackpole (CICERO Report;2019:09, Report, 2019-06)
  Her presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse CICERO i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet har gjennomført på oppdrag fra forsikringsselskapet If for å kartlegge hvor langt kommunene er kommet i arbeidet med ...
 • Assessment of carbon effects from two projects from the Rainforest Foundation Norway’s programme portfolio 

  Aamaas, Borgar; Lund, Marianne Tronstad; Sælen, Håkon; Aaheim, Asbjørn (CICERO Report;2019:04, Report, 2019-06)
  The Rainforest Foundation Norway (RFN) has commissioned CICERO to do a project on the carbon effects of two REDD+ projects as a literature study. The two sites are found in Indonesia and Colombia. We have assessed carbon ...
 • Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030 - Revisjon mai 2019 

  Aamaas, Borgar; Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne (CICERO Report;2019:08, Report, 2019-06)
  Klimaetaten i Oslo kommune gav i 2018 CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. I 2019 fikk vi et nytt oppdrag for å oppdatere denne rapporten basert på ...
 • Hva kan Parisavtalen bety for Østfoldregionen? En utslippsanalyse 

  Aamaas, Borgar (CICERO Report;2019:07, Report, 2019-05)
  : Klima Østfold har gjennom Østfold Fylkeskommune gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere hva Parisavtalen kan bety for klimagassutslippene i Østfoldregionen og Østfolds kommuner. Et av hovedpunktene ...
 • ShareOn – midtveisrapport mai 2019 

  Westskog, Hege; Standal, Karina; Kallbekken, Steffen; Julsrud, Tom Erik; Aasen, Marianne; Wang, Lars; Aase, Tor Halfdan; Tellefsen, Sølvi (CICERO Report;2019:06, Report, 2019-04)
  ShareOn prosjektet er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idedrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet er rettet mot å belyse deling som strategi i omstillingen ...
 • Klimagassutslipp fra norsk mat 

  Oort, Bob van; Holmelin, Nina (CICERO Report;2019:05, Report, 2019-04)
  Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er ...
 • Physical climate risk: Investor needs and information gaps 

  Bruin, Karianne de; Romain, Hubert; Evain, Julie; Clapp, Christa; Dahl, Miriam Stackpole; Bolt, Jaclyn (CICERO Report;2019:03, Report, 2019-03-11)
  While investors are paying more attention to climate change, there is a lack of granular data designed to support financial decisions. Climate science can provide improved indicators and metrics to help investors better ...
 • Hva sier 1,5-gradersrapporten om lavutslippsomstilling for Vestfold? 

  Aamaas, Borgar; Jensen, Elisabeth Schøyen (CICERO Report;2019:02, Report, 2019-02)
  Vestfold fylkeskommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for fylkeskommunen og dens kommuners ...
 • Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge 

  Aall, Carlo; Aamaas, Borgar; Aaheim, H. Asbjørn; Alnes, Kristina; Oort, Bob van; Dannevig, Halvor; Hønsi, Torunn (CICERO Report;2018:14, Research report, 2018)
  Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av klimaendringer for Norge. De følgende fire problemstillinger blir belyst med tanke på hvordan kunnskapsutviklingen har ...
 • Sustainable Edge: Exploring green shading for companies 

  Alnes, Kristina; Schiessl, Bernhard; Lund, Harald Francke; Berg, Alexander O.; Dahl, Miriam Stackpole; Clapp, Christa (CICERO Report;2019:01, Report, 2019-01-29)
  Despite the importance of finance in driving the green economic transition, it is not easy for investors to analyze the degree of sustainability and climate risk exposure of their portfolios – and to fully exploit the value ...
 • Near- and long-term global warming of current emissions 

  Lund, Marianne Tronstad; Stjern, Camilla Weum; Samset, Bjørn Hallvard; Aamaas, Borgar; Kallbekken, Steffen (CICERO Report;2018:15, Research report, 2018-11-05)
  Human activities influence the climate in a range of ways. While emissions of CO2 from burning of fossil fuels is the dominant factor behind the present rapid global warming, many other gases and particles also contribute. ...
 • Hva sier spesialrapporten om 1,5 °C om lavutslippsomstilling for Oslo? 

  Aamaas, Borgar; Jensen, Elisabeth Schøyen (CICERO Report;2018:13, Research report, 2018-11-19)
  Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for Oslo kommunes klimaarbeid. Et av ...
 • Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030 

  Aamaas, Borgar; Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne (CICERO Report;2018:12, Research report, 2018-09-07)
  Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. Dette arbeidet er basert på best tilgjengelig kunnskap om de driverne som ...

View more