Nye registreringer

 • Klimakur vs. klimaku: En retorisk dokumentanalyse av kostholdstiltaket i Klimakur 2030 

  Hidle, Charlotte (CICERO Report;2022:10, Report, 2022-09)
  Januar 2020 la Miljødirektoratet frem rapporten Klimakur 2030 med 60 tiltak som samlet skal kunne kutte Norges klimagassutslipp i tråd med forpliktelsene over Parisavtalen og EUs klimaregelverk. Det «billigste» og mest ...
 • Referansebane for klimagassutslipp i Oslo fram til 2030 

  Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne (Report, 2022-03)
  CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en referansebane for klimagassutslipp i Oslo kommune fram til 2030 og en beregningsmodell for videre analyser av utslipp og mulige ...
 • EUs grønne giv: Status etter sommeren 2022 og mulige implikasjoner for Norge 

  Farstad, Fay Madeleine (CICERO Report;2022:09, Report, 2022-09)
  Klimaregelverket er en sentral del av EUs grønne giv og klima- og energipakken ‘Fit for 55’. En 2021-rapport fra CICERO mfl. analyserte Europakommisjonens (kommisjonens) foreslåtte endringer av klimaregelverket og mulige ...
 • Folk og klima: Utvikling i nordmenns oppfatninger om klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar 2018-2021 

  Aasen, Marianne; Klemetsen, Marit Elisabeth; Vatn, Arild (CICERO Report;2022:07, Research report, 2022-05)
  Denne rapporten gir en oversikt over noen deskriptive resultater fra fire spørreundersøkelser gjort i prosjektet ACT (‘From targets to action: public responses to climate policy instruments’) som er finansiert av Norges ...
 • Barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå 

  Vindegg, Mikkel; Christensen, Ingrid; All, Carlo; Arnslett, Astrid; Tønnesen, Anders; Klemetsen, Marit; Temesgen, Amsale Kassahun; Hovelsrud, Grete K.; Selseng, Torbjørn (CICERO Report;2022:03, Report, 2022-05)
  På oppdrag fra Miljødirektoratet har CICERO, Vestlandsforskning og Nordlandsforskning gjennomført en studie av barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå. Studien består av en kunnskapssammenstilling om ...
 • Description of a 1.5°C scenario with chosen measures 

  Cappelen, Ådne; Glomsrød, Solveig; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar; Wei, Taoyuan (CICERO Report;2022:08, Report, 2022-05)
  In the Paris Agreement, it was agreed to limit global warming to well below 2°C, and preferably to 1.5°C, compared to pre-industrial levels. At the follow-up meeting in Glasgow in 2021, the goal was strengthened to 1.5°C. ...
 • En kunnskapsoversikt over klima og kjønn: Byrder, medvirkning og muligheter 

  Standal, Karina; Aamodt, Solveig (CICERO Report;2022:04, Report, 2022-03)
  Påvirkning av klimaendringer og klimatiltak, samt mulighet til å kunne delta og påvirke politikk og virkemidler i omstillingen til lavutslippssamfunnet, er betinget av grupper og enkeltindividers tilgang til ulike ressurser ...
 • Utsleppsanalyse mot 2030 for Vestland fylkeskommune 

  Aamaas, Borgar; Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne (CICERO Report;2022:02, Report, 2022-02)
  CICERO Senter for Klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidd ein utrekningsmodell og eit sett med framskrivingar for klimagassutslepp i Vestland fylke fram til 2030. Framskrivingane omfattar ein ...
 • GTAP10Nor: Adjusted GTAP database v10 based on national accounting data of Norway 

  Wei, Taoyuan; Glomsrød, Solveig; Aaheim, Asbjørn; Ma, Lin (CICERO Report;2022:01, Report, 2022-01)
  The Model for Global Responses to Anthropogenic Changes in the Environment (GRACE) was developed for economic analysis of climate change issues including mitigation, impacts and adaptation. Since 2005, GRACE has been updated ...
 • Offentlige innkjøp som klimapolitisk virkemiddel: potensialet for å kutte utslipp i matsystemet 

  van Oort, Bob; Holmelin, Nina; Milford, Anna Birgitte (CICERO Report;2021:08, Report, 2021-12)
  I denne rapporten undersøker vi i hvilken grad offentlige innkjøp av mat og drikke kan benyttes som et virkemiddel for å redusere klimagassutslipp. Hvor slagkraftig offentlige innkjøp er i å bidra til kostholdsendringer ...
 • Forest-based bioenergy in Norway’s green transition: Balancing production and other societal interests 

  Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2021:09, Report, 2021-12)
  This report explores the potential of bioenergy from forests to contribute to the green transition of society. Forest biomass is the largest potential bioenergy source in Norway, in the form of firewood, chips for heating, ...
 • Klar for 55? EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norge 

  Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T.; Leiren, Merethe Dotterud; Wettestad, Jørgen; Gulbrandsen, Lars H.; Sørgaard, Gunnhild; Øistad, Knut; Fridstrøm, Lasse; Knapskog, Marianne; Priya Uteng, Tanu (CICERO Report;2021:07, Report, 2021-12)
  Klimaregelverket er en sentral del av ‘Klar for 55’-pakken og EUs grønne giv (European Green Deal – EGD). I denne rapporten fokuserer vi på sentrale foreslåtte endringer av dette regelverket, og mulige implikasjoner for ...
 • Lokale datakilder - Endelig notat 

  Romundstad, Reidun Marie; Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne (CICERO Report;2020:09, Report, 2020-11)
  Klimaetaten, Oslo kommune engasjerte i 2020 CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) for ekstern bistand til arbeid med lokale datakilder for klimagassutslipp, utover de som i dag brukes i ...
 • Kristiansands klimagassutslipp mot 2030: Referansebane og tiltakspakker 

  Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne (CICERO Report;2021:05, Report, 2021)
  CICERO Senter for Klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en beregningsmodell og et sett med framskrivinger for klimagassutslipp i Kristiansand kommune fram til 2030. Framskrivingene omfatter ...
 • Fossilfri anleggsvirksomhet, Innlandet fylkeskommune 

  Romundstad, Reidun Marie; Aamaas, Borgar (CICERO Report;2021:03, Report, 2021)
  Dette notatet tar for seg direkte utslipp fra anleggsmaskiner på anleggsplass, og er utarbeidet av CICERO Senter for klimaforskning på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune, avdeling Samferdsel, Trafikk og miljø. Tema som ...
 • Hydrogen for shipping – Opportunities for Norway 

  Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2021:04, Report, 2021-05)
  Physical and economic properties of hydrogen mean that its potential as shipping fuel with current technologies is limited to some shipping segments, since alternative fuels are better suited for other applications. An ...
 • Metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt 

  Aamaas, Borgar; Berntsen, Terje Koren (CICERO Report;2021:01, Report, 2021-01)
  CICERO Senter for klimaforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet og illustrert metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt. Vi har vurdert klimaeffekt på to forskjellige måter, med vektfaktorer ...
 • Climate assessments of six key Norwegian sectors 

  Alnes, Kristina; Sælen, Håkon; Lund, Harald Francke; Lahn, Bård; Eine, Kristin; Alfsen, Knut H.; Schiessl, Bernhard (CICERO Report;2021:02, Report, 2021-02)
  The Sustainable Edge sector briefs summarize material climate-related risks and impacts to investors and lenders. The briefs cover key risks, emission sources, risk management and climate-related regulation relevant for ...
 • Bergens klimagassutslipp mot 2030 - Referansebane og mulighetsscenarier 

  Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne; Romundstad, Reidun Marie; Aamaas, Borgar (CICERO Report;2020:08, Report, 2020-10)
  CICERO og TØI har laget en modell for framskrivinger av klimagassutslipp i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Modellen er brukt til å konstruere en referansebane for klimagassutslipp fram til 2030, og tre mulighetsscenarier ...
 • Utvikling av klimabudsjettarbeidet 

  Klemetsen, Marit Elisabeth; Aamaas, Borgar; Rambech, Eric; Borg, Alexander; Romundstad, Reidun Marie; Korsbakken, Jan Ivar; Vandenbussche, Valentin; Raabe, Erlend Brenna; Fuglseth, Mie (CICERO Report;2020:10, Report, 2019-11)
  Program for storbyrettet forskning har gitt CICERO, Endrava og Asplan Viak et oppdrag om å bistå de fem storbykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand i å videreutvikle klimabudsjettarbeidet. Prosjektet ...

Vis flere