Nye registreringer

 • Forbudet mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringer 

  Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T.; Oort, Bob Erik Helmuth van; Grønlund, Arne; Mittenzwei, Klaus; Brudevoll, Kristiane; Grasbekk, Bård Sødal (CICERO Report;2020:11, Report, 2020-12)
  Rapporten utforsker i hvilken grad forbudet mot nydyrking av myr vil virke etter hensikten og dermed hvilket potensial forbudet har som klimapolitisk virkemiddel. Rapporten utforsker bakgrunnen til lovforslaget og ulike ...
 • Hvor godt er norske kommuner rustet for klimaendringer? Spørreundersøkelse om klimatilpasning våren 2020 

  Klemetsen, Marit Elisabeth; Dahl, Miriam Stackpole (CICERO Report;2020:05, Report, 2020-11)
  For andre år på rad har CICERO Senter for klimaforskning gjennomført en spørreundersøkelse om arbeidet med klimatilpasning i norske kommuner. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren 2020 på oppdrag fra forsikringsselskapet ...
 • Atmospheric Impacts of Hydrogen as an Energy Carrier 

  Sand, Maria; Myhre, Gunnar; Sandstad, Marit; Skeie, Ragnhild Bieltvedt (CICERO Report;2020:07, Report, 2020-10)
  Hydrogen gas emissions to the atmosphere can very likely cause global warming through indirect effects. It can also possibly cause depletion of the ozone layer, and impact air pollution. These adverse effects are likely ...
 • Bærekraftig matproduksjon - En diskursiv tilnærming til koordinering 

  Skagen, Katrine (CICERO Report;2020:06, Report, 2020-09)
  Fremveksten av komplekse og grenseoverskridende utfordringer har økt nødvendigheten av samarbeid og koordinering på tvers av sektorielle linjer. I denne masteroppgaven kombineres en kritisk diskursanalyse med koordineringsteori ...
 • Share-On – prosjekt om lokalsamfunnsdeling og bærekraft 

  Westskog, Hege; Arnslett, Astrid; Solberg, Nina; Aasen, Marianne; Julsrud, Tom Erik; Standal, Karina (CICERO Report;2020:04, Report, 2020-06)
  ShareOn har sett på motivasjon og betingelser for å få til deling samt hvilke effekter deling har på forbruk og sosial interaksjon. Vi har også gjort beregninger av utslippseffekter av deling ut fra ulike forsetninger når ...
 • Relationships between physical effects of climate change on forests and economic impacts by world region 

  Aaheim, H. Asbjørn; Wei, Taoyuan (CICERO Report;2020:02, Report, 2020-05)
  This study projects the macroeconomic consequences of impacts of climate change on forests by world regions under the three Representative Concentration Pathways, RCP2.6, RCP4.5, and RCP8.5 until 2100. It is based on ...
 • Estimating effects on emissions of sharing 

  Aamaas, Borgar; Andrew, Robbie (CICERO Report;2020:03, Research report, 2020-05)
  Sharing products and services might have environmental consequences. This report is partly a literature review on the topic, but also an attempt of estimating the effects on emissions of different sharing schemes in the ...
 • Hva innebærer FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets globale rapport for Oslo 

  Aamaas, Borgar; Stange, Erik; Aamodt, Solveig; Sandstad, Marit; Schwingshackl, Clemens; Setsås, Trine Hay; Barton, David; Leiren, Merethe Dotterud; van Oort, Bob (CICERO Report;2020:01, Report, 2020-03)
  Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag i å vurdere kunnskap fra rapporter fra FNs klimapanel (IPCC) og det internasjonale Naturpanelet ...
 • Parisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylke 

  Aamaas, Borgar (CICERO Report;2019:17, Report, 2019-12)
  Akershus fylkeskommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere Parisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylke og relatere dette til FNs bærekraftmål. I tillegg oppsummerer vi ...
 • Folk og klima: Nordmenns holdninger til klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar 

  Aasen, Marianne; Klemetsen, Marit Elisabeth; Reed, Eilif Ursin; Vatn, Arild (CICERO Report;2019:20, Report, 2019-12)
  Denne rapporten er en delrapport fra prosjektet ACT (‘From targets to action: public responses to climate policy instruments’) som er finansiert av Norges forskningsråd. Formålet med dette forskningsprosjektet er å gi ...
 • The Role of Carbon Capture and Storage in the Mitigation of Climate Change 

  Peters, Glen; Sognnæs, Ida (CICERO Report;2019:21, Report, 2019-12)
  Scenario analysis clearly indicates that CCS is a critical technology in Paris consistent ‘well below 2°C’ scenarios. While the optimal deployment of CCS will be debated, the literature is clear that CCS is needed at a ...
 • Overordnet analyse av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland 

  Aamaas, Borgar; Berg, Alexander Oliver (CICERO Report;2019:19, Report, 2019-11)
  Rogaland fylkeskommune har gitt et konsortium av Vestlandforsking, CICERO Senter for klimaforskning, NORCE og MET i oppdrag å utrede konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland – utfordringer, muligheter ...
 • What relevant information do the integrated assessment models and scenarios from the 1.5 °C special report provide for Norway? 

  Aamaas, Borgar; Peters, Glen; Wei, Taoyuan; Korsbakken, Jan Ivar (CICERO Report;2019:18, Report, 2019-12)
  The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) has requested a report to “get more detailed and nationally policy relevant information about the IAM-scenarios assessed in the Intergovernmental Panel on Climate Change ...
 • Missing the forest for the trees. A review of climate risk data providers as part of the Sustainable Edge project 

  Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Schiessl, Bernhard (CICERO Report;2019:16, Report, 2019-10)
  The financial sector is beginning to integrate climate into their business models and demanding climate related information tailored to financial decision making. A growing market of services and information sources exist ...
 • Climate science for the financial sector: Managing climate risk in Norway and Sweden 

  Torvanger, Asbjørn; Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Marginean, Iulia (CICERO Report;2019:15, Report, 2019-10)
  The financial sector must prepare for a higher risk level associated with climate change impacts affecting real estate and infrastructure, as well as climate policies that will impact risk and returns from investments in ...
 • Nordmenn og deling: Deskriptive resultater fra spørreundersøkelse i prosjektet ShareOn 

  Aasen, Marianne (CICERO Report;2019:14, Report, 2019-10)
  Prosjektet ShareOn er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idédrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet belyser deling som strategi i omstillingen til ...
 • The state of tracking financial flows under the Paris Agreement - A primer for policy makers in India 

  Torvanger, Asbjørn; Dejonckheere, Sophie; Singh, Tamiksha; Pruthi, Aanchal (CICERO Report;2019:12, Report, 2019-09)
  The 21st Conference of Parties to the UNFCCC in 2015 saw international consensus on climate action through the adoption of the Paris Agreement. Article 9 focuses on mobilization and disclosure of climate finance. Drafting ...
 • Byvekstavtaler i et flernivåperspektiv: helhetlig styringsverktøy med demokratiske utfordringer 

  Amundsen, Helene; Christiansen, Petter; Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Tønnesen, Anders; Westskog, Hege (CICERO Report;2019:13, Report, 2019-09)
  Prosjektet «Byvekstavtaler som redskap for bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling» har som formål å studere byvekstavtalenes potensial for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling. CICERO Senter for ...
 • Where You Stand Depends on What You Sell – Saudi Arabia’s Obstructionism in the UNFCCC 2012-2018 

  Flisnes, Morten Kaldhussæter (CICERO Report;2019:11, Report, 2019-08)
  Negotiations on climate change in the United Nations represents the key tool in addressing our time greatest challenge. Countries have negotiated on climate change for decades, and the talks ultimately resulted in the Paris ...
 • Norwegian petroleum policy in a changing climate 

  Lahn, Bård Lappegård (CICERO Report;2019:10, Report, 2019-08)
  The report provides an up-to-date account of the debates about how Norway can best handle its paradoxical position between oil dependence and climate leadership ambitions. Historically, political actors have sought to ...

Vis flere