Collections

Recent Submissions

 • Nordmenn og deling: Deskriptive resultater fra spørreundersøkelse i prosjektet ShareOn 

  Aasen, Marianne (CICERO Report;2019:14, Report, 2019-10)
  Prosjektet ShareOn er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idédrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet belyser deling som strategi i omstillingen til ...
 • The state of tracking financial flows under the Paris Agreement - A primer for policy makers in India 

  Torvanger, Asbjørn; Dejonckheere, Sophie; Singh, Tamiksha; Pruthi, Aanchal (CICERO Report;2019:12, Report, 2019-09)
  The 21st Conference of Parties to the UNFCCC in 2015 saw international consensus on climate action through the adoption of the Paris Agreement. Article 9 focuses on mobilization and disclosure of climate finance. Drafting ...
 • Byvekstavtaler i et flernivåperspektiv: helhetlig styringsverktøy med demokratiske utfordringer 

  Amundsen, Helene; Christiansen, Petter; Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Tønnesen, Anders; Westskog, Hege (CICERO Report;2019:13, Report, 2019-09)
  Prosjektet «Byvekstavtaler som redskap for bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling» har som formål å studere byvekstavtalenes potensial for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling. CICERO Senter for ...
 • Where You Stand Depends on What You Sell – Saudi Arabia’s Obstructionism in the UNFCCC 2012-2018 

  Flisnes, Morten Kaldhussæter (CICERO Report;2019:11, Report, 2019-08)
  Negotiations on climate change in the United Nations represents the key tool in addressing our time greatest challenge. Countries have negotiated on climate change for decades, and the talks ultimately resulted in the Paris ...
 • Norwegian petroleum policy in a changing climate 

  Lahn, Bård Lappegård (CICERO Report;2019:10, Report, 2019-08)
  The report provides an up-to-date account of the debates about how Norway can best handle its paradoxical position between oil dependence and climate leadership ambitions. Historically, political actors have sought to ...
 • Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer? 

  Klemetsen, Marit Elisabeth; Dahl, Miriam Stackpole (CICERO Report;2019:09, Report, 2019-06)
  Her presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse CICERO i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet har gjennomført på oppdrag fra forsikringsselskapet If for å kartlegge hvor langt kommunene er kommet i arbeidet med ...
 • Assessment of carbon effects from two projects from the Rainforest Foundation Norway’s programme portfolio 

  Aamaas, Borgar; Lund, Marianne Tronstad; Sælen, Håkon; Aaheim, Asbjørn (CICERO Report;2019:04, Report, 2019-06)
  The Rainforest Foundation Norway (RFN) has commissioned CICERO to do a project on the carbon effects of two REDD+ projects as a literature study. The two sites are found in Indonesia and Colombia. We have assessed carbon ...
 • Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030 - Revisjon mai 2019 

  Aamaas, Borgar; Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne (CICERO Report;2019:08, Report, 2019-06)
  Klimaetaten i Oslo kommune gav i 2018 CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. I 2019 fikk vi et nytt oppdrag for å oppdatere denne rapporten basert på ...
 • Downscaling probability of long heatwaves based on seasonal mean daily maximum temperatures 

  Benestad, Rasmus; van Oort, Bob; Justino, Flavio; Stordal, Frode; Parding, Kajsa; Mezghani, Abdelkader; Erlandsen, Helene B.; Sillmann, Jana; Pereira-Flores, Milton E (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  A methodology for estimating and downscaling the probability associated with the duration of heatwaves is presented and applied as a case study for Indian wheat crops. These probability estimates make use of empirical-statistical ...
 • Science as a "fixed point" Quantification and boundary objects in international climate politics 

  Lahn, Bård; Sundqvist, Göran (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Our understanding of climate change is dominated by quantified scientific knowledge, with science and politics usually seen as operating separately and autonomously from one another. By investigating a particular fact box ...
 • Synoptic and meteorological drivers of extreme ozone concentrations over Europe 

  Otero, Noelia; Sillmann, Jana; Schnell, Jordan; Rust, Henning W.; Butler, Tim (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  The present work assesses the relationship between local and synoptic meteorological conditions and surface ozone concentration over Europe in spring and summer months, during the period 1998–2012 using a new interpolated ...
 • Top ten European heatwaves since 1950 and their occurrence in the coming decades 

  Russo, Simone; Sillmann, Jana; Fischer, Erich M. (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  The Russian heatwave in 2010 killed tens of thousands of people, and was by far the worst event in Europe since at least 1950, according to recent studies and a novel universal heatwave index capturing both the duration ...
 • Observed and simulated temperature extremes during the recent warming hiatus 

  Sillmann, Jana; Donat, M. G.; Fyfe, J. C.; Zwiers, F. W. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  The discrepancy between recent observed and simulated trends in global mean surface temperature has provoked a debate about possible causes and implications for future climate change projections. However, little has been ...
 • Hva kan Parisavtalen bety for Østfoldregionen? En utslippsanalyse 

  Aamaas, Borgar (CICERO Report;2019:07, Report, 2019-05)
  : Klima Østfold har gjennom Østfold Fylkeskommune gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere hva Parisavtalen kan bety for klimagassutslippene i Østfoldregionen og Østfolds kommuner. Et av hovedpunktene ...
 • ShareOn – midtveisrapport mai 2019 

  Westskog, Hege; Standal, Karina; Kallbekken, Steffen; Julsrud, Tom Erik; Aasen, Marianne; Wang, Lars; Aase, Tor Halfdan; Tellefsen, Sølvi (CICERO Report;2019:06, Report, 2019-04)
  ShareOn prosjektet er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idedrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet er rettet mot å belyse deling som strategi i omstillingen ...
 • Klimagassutslipp fra norsk mat 

  Oort, Bob van; Holmelin, Nina (CICERO Report;2019:05, Report, 2019-04)
  Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er ...
 • Physical climate risk: Investor needs and information gaps 

  Bruin, Karianne de; Romain, Hubert; Evain, Julie; Clapp, Christa; Dahl, Miriam Stackpole; Bolt, Jaclyn (CICERO Report;2019:03, Report, 2019-03-11)
  While investors are paying more attention to climate change, there is a lack of granular data designed to support financial decisions. Climate science can provide improved indicators and metrics to help investors better ...
 • Hva sier 1,5-gradersrapporten om lavutslippsomstilling for Vestfold? 

  Aamaas, Borgar; Jensen, Elisabeth Schøyen (CICERO Report;2019:02, Report, 2019-02)
  Vestfold fylkeskommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for fylkeskommunen og dens kommuners ...
 • Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge 

  Aamaas, Borgar; Aaheim, H. Asbjørn; Alnes, Kristina; Oort, Bob van; Dannevig, Halvor; Hønsi, Torunn (CICERO Report;2018:14, Research report, 2018)
  Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av klimaendringer for Norge. De følgende fire problemstillinger blir belyst med tanke på hvordan kunnskapsutviklingen har ...
 • Sustainable Edge: Exploring green shading for equities 

  Alnes, Kristina; Schiessl, Bernhard; Lund, Harald Francke; Berg, Alexander O.; Dahl, Miriam Stackpole; Clapp, Christa (CICERO Report;2019:01, Report, 2019-01-29)
  Despite the importance of finance in driving the green economic transition, it is not easy for investors to analyze the degree of sustainability and climate risk exposure of their portfolios – and to fully exploit the value ...

View more