Collections in this community

Recent Submissions

 • Klimakurv s. klimaku: En retorisk dokumentanalyse av kostholdstiltaket i Klimakur 2030 

  Hidle, Charlotte (CICERO Report;2022:10, Report, 2022-09)
  Januar 2020 la Miljødirektoratet frem rapporten Klimakur 2030 med 60 tiltak som samlet skal kunne kutte Norges klimagassutslipp i tråd med forpliktelsene over Parisavtalen og EUs klimaregelverk. Det «billigste» og mest ...
 • Electrolux 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-09-16)
  Category: Second Opinion, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
 • Castellum 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-23)
  Category: Company Assessment, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
 • Benchmark Holdings plc 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-09-02)
  Category: Second Opinion, Sector: Aquaculture, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
 • Referansebane for klimagassutslipp i Oslo fram til 2030 

  Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne (Report, 2022-03)
  CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en referansebane for klimagassutslipp i Oslo kommune fram til 2030 og en beregningsmodell for videre analyser av utslipp og mulige ...
 • Munifin 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-15)
  Category: Second Opinion, Sector: Municipal Finance, Issuer type: Local Government, Shading: Medium Green
 • EUs grønne giv: Status etter sommeren 2022 og mulige implikasjoner for Norge 

  Farstad, Fay Madeleine (CICERO Report;2022:09, Report, 2022-09)
  Klimaregelverket er en sentral del av EUs grønne giv og klima- og energipakken ‘Fit for 55’. En 2021-rapport fra CICERO mfl. analyserte Europakommisjonens (kommisjonens) foreslåtte endringer av klimaregelverket og mulige ...
 • Volvofinans Bank 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 6-09-20)
  Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Financial Institution, Shading: Medium Green
 • Castellum 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-09-06)
  Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
 • Kempower 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-19)
  Category: Company Assessment, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
 • Charge Amps 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-12-14)
  Category: Company Assessment, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
 • NKT 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-22)
  Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
 • Handelsbanken 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-08)
  Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Financial Institution, Shading: Medium Green
 • Veas 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-18)
  Category: Second Opinion, Sector: Water and Wastewater, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
 • Epiroc 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-05-23)
  Category: Second Opinion, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
 • Skue Sparebank 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-16)
  Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Financial Institution, Shading: Light Green
 • Latour 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-05-25)
  Category: Second Opinion, Sector: Investment, Issuer type: Financial Institution, Shading: Medium Green
 • Annehem Fastigheter 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-03-28)
  Category: Company Assessment, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
 • Yara 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-07-12)
  Category: Second Opinion, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
 • Norsk Hydro 

  CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-07-18)
  Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green

View more