Now showing items 79-98 of 175

  • Health and environmental benefits from the implementation of an energy saving program in Hungary 

   Aunan, Kristin; Pátzay, G.; Aaheim, H. Asbjørn; Seip, Hans Martin (CICERO Report;1997:01, Research report, 1997)
   The aim of this study is to assess the cost and benefit of implementing a specific energy saving program in Hungary. We have considered the possible reduced damage to public health, materials and agricultural crops that ...
  • Health benefits from reducing PM2.5 pollution in Hebei, China 

   Aunan, Kristin; Skeie, Ragnhild Bieltvedt (CICERO Report;2016:10, Research report, 2016)
  • Hva innebærer FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets globale rapport for Oslo 

   Aamaas, Borgar; Stange, Erik; Aamodt, Solveig; Sandstad, Marit; Schwingshackl, Clemens; Setsås, Trine Hay; Barton, David; Leiren, Merethe Dotterud; van Oort, Bob (CICERO Report;2020:01, Report, 2020-03)
   Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag i å vurdere kunnskap fra rapporter fra FNs klimapanel (IPCC) og det internasjonale Naturpanelet ...
  • Hva kan Parisavtalen bety for Østfoldregionen? En utslippsanalyse 

   Aamaas, Borgar (CICERO Report;2019:07, Report, 2019-05)
   : Klima Østfold har gjennom Østfold Fylkeskommune gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere hva Parisavtalen kan bety for klimagassutslippene i Østfoldregionen og Østfolds kommuner. Et av hovedpunktene ...
  • Hva sier 1,5-gradersrapporten om lavutslippsomstilling for Vestfold? 

   Aamaas, Borgar; Jensen, Elisabeth Schøyen (CICERO Report;2019:02, Report, 2019-02)
   Vestfold fylkeskommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for fylkeskommunen og dens kommuners ...
  • Hva sier spesialrapporten om 1,5 °C om lavutslippsomstilling for Oslo? 

   Aamaas, Borgar; Jensen, Elisabeth Schøyen (CICERO Report;2018:13, Research report, 2018-11-19)
   Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for Oslo kommunes klimaarbeid. Et av ...
  • Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer? 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Dahl, Miriam Stackpole (CICERO Report;2019:09, Report, 2019-06)
   Her presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse CICERO i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet har gjennomført på oppdrag fra forsikringsselskapet If for å kartlegge hvor langt kommunene er kommet i arbeidet med ...
  • Impacts of climate change on travel habits: A national assessment based on individual choices 

   Aaheim, H. Asbjørn; Hauge, Karen Evelyn (CICERO Report;2005:07, Research report, 2005)
   Impacts of climate change on the choice of transport mode for local trips are estimated from data for the city of Bergen in Norway. By means of a climate scenario for other main cities, the impacts for Norway are assessed ...
  • Impacts of climate change to the global economy in the ENSEMBLES +2 °C scenario E1 

   Wei, Taoyuan; Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;2010:01, Research report, 2010)
  • Implementing the Kyoto Protocol: The role of environmental agreements 

   Torvanger, Asbjørn; Skodvin, Tora (CICERO Report;1999:04, Research report, 1999)
   Voluntary agreements between an industry or a company and the government to regulate various environmental impacts is a popular policy tool in many OECD countries. Since the adoption of the Kyoto Protocol to the United ...
  • Informasjonskampanjer og miljøvennlig adferd: En utredning for klimakampanjen Klimaløftet 

   Aasen, Marianne; Westskog, Hege (CICERO Report;2007:04, Research report, 2007)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for prosjektledelsen for klimakampanjen Klimaløftet, som er opprettet av Miljøverndepartementet. Oppdraget bestod i å sammenstille faktakunnskap om effekter av informasjonskampanjer ...
  • Institutional Analysis for Climate Services Development and Delivery in Tanzania 

   Yanda, Pius Z.; West, Jennifer Joy; Daly, Meaghan E. (CICERO Report;2015:02, Research report, 2015)
   This report is an output of the Global Framework for Climate Services (GFCS) Adaptation Programme in Africa. The goal of the report is to describe and assess the current institutional landscape for development and delivery ...
  • Institutional Capacities for Climate Change Adaptation in India - A Pilot Study 

   Tankha, Sunil; Rauken, Trude (CICERO Report;2013:04, Research report, 2013)
  • Instruments to incentivize private climate finance for developing countries 

   Torvanger, Asbjørn; Narbel, Patrick; Pillay, Kamleshan; Clapp, Christa (CICERO Report;2016:08, Research report, 2016)
   Multiple financial instruments are available to de-risk or reduce costs related to climate mitigation measures and projects in developing countries. The financial instruments can be divided into the categories: revenue ...
  • Is information enough? User responses to seasonal climate forecasts in Southern Africa 

   O'Brien, Karen; Sygna, Linda; Næss, Lars Otto; Kingamkono, Robert; Hochobeb, Ben (CICERO Report;2000:03, Research report, 2000)
   Since the mid-1980s, long-lead climate forecasts have been developed and used to predict the onset of El Niño events and their impact on climate variability. Advances in the observational and theoretical understanding of ...
  • Joint Implementation under the Climate Convention: Phases, options and incentives 

   Torvanger, Asbjørn; Fuglestvedt, Jan S.; Hagem, Cathrine; Ringius, Lasse; Selrod, Rolf; Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;1994:06, Research report, 1994)
   The aim of this report is to analyze the conditions under which Joint Implementation (JI) can contribute to a costeffective abatement of global greenhouse gas (GHG) emissions. JI refers to policies and measures implemented ...
  • Klimaendringer og klimapolitikk 

   Alfsen, Knut H.; Kolshus, Hans H.; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2000:05, Research report, 2000)
   Klimaproblemet er en stor politisk og vitenskapelig utfordring av flere grunner: 1. Det er stor usikkerhet knyttet til flere sider av klimaproblemet, så som framtidige utslipp av klimagasser, klimasystemets respons på ...
  • Klimagasskvoter på sokkelen 

   Torvanger, Asbjørn; Godal, Odd; Kolshus, Hans H.; Aaheim, H. Asbjørn (CICERO Report;2002:01, Research report, 2002)
   Formålet med denne rapporten er å utrede fordeler og ulemper ved frivillig tilknytning til et kvotesystem for klimagasser på bedriftsnivå, og fordeler og ulemper knyttet til ulike allokeringsmekanismer for klimagasskvoter ...
  • Klimagassutslipp fra norsk mat 

   Oort, Bob van; Holmelin, Nina (CICERO Report;2019:05, Report, 2019-04)
   Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er ...
  • Klimapolitikken i Norden - En sammenligning av mål og virkemidler i de nordiske landene 

   Lahn, Bård; Leiren, Merethe Dotterud (CICERO Report;2016:07, Research report, 2016)
   Rapporten sammenligner klimapolitikken i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Hovedvekten er lagt på landenes klimamål, overordnet lovverk og sentral virkemiddelbruk. Det gis også en mer dyptgående beskrivelse av ...