• Climate Footprints of Norwegian Dairy and Meat - a Synthesis 

   Oort, Bob van; Andrew, Robbie (CICERO Report;2016:06, Research report, 2016)
   This report reviews the current literature on meat, milk and dairy, with a special focus on Norway. To understand differences in reported emissions, the report explains the variation in methodological approaches such as ...
  • Climate projections for local adaptation in the Hindu-Kush Himalayas 

   Oort, Bob van (CICERO Report;2014:01, Research report, 2015)
   This report is an output of the Himalayan Climate Change Adaptation Programme (HICAP). The aim of this report is to present downscaled climate scenarios in a relevant, understandable and illustrative manner for a diverse ...
  • Future narratives for two locations in the Barents region 

   Oort, Bob van; Bjørkan, Maiken; Klyuchnikova, Elena M (CICERO Report;2015:06, Research report, 2015)
   What does the future look like from the perspective of municipalities in various locations in the Barents region? What climatic, social and environmental challenges might there be, and how might local people respond? This ...
  • Klimagassutslipp fra norsk mat 

   Oort, Bob van; Holmelin, Nina (CICERO Report;2019:05, Report, 2019-04)
   Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er ...
  • Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge. Rapport til Klimatilpasningsutvalget 

   Aaheim, H. Asbjørn; Dannevig, Halvor; Ericson, Torgeir; Oort, Bob van; Innbjør, Linda; Rauken, Trude; Veennemo, Haakon; Johansen, Hege; Tofteng, Maja; Aall, Carlo; Groven, Kyrre; Heiberg, Eli (CICERO Report;2009:04, Research report, 2009)
  • NORADAPT - Community Adaptation and Vulnerability in Norway 

   Oort, Bob van; Hovelsrud, Grete K.; Dannevig, Halvor; Rybråten, Stine (CICERO Report;2012:01, Research report, 2012)
   I NORADAPT har forskere fra CICERO senter for klimaforsking, Vestlandsforsking, Østlandsforsking og Meteorologisk Institutt gjennom tett samarbeid med 8 utvalgte prosjektkommuner gjennomført en studie der målet var at ...
  • Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge 

   Aall, Carlo; Aamaas, Borgar; Aaheim, H. Asbjørn; Alnes, Kristina; Oort, Bob van; Dannevig, Halvor; Hønsi, Torunn (CICERO Report;2018:14, Research report, 2018)
   Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av klimaendringer for Norge. De følgende fire problemstillinger blir belyst med tanke på hvordan kunnskapsutviklingen har ...
  • Visjoner av lavkarbon Norge 

   Torvanger, Asbjørn; Bjørnæs, Christian; Lund, Harald Francke; Oort, Bob van (CICERO Reports;2016:09, Research report, 2016)
   Vi har utviklet visjoner av Norge i 2050 som et lavkarbon og klimarobust samfunn, basert på innspill fra en referansegruppe fra næringsliv, organisasjoner, myndigheter, forskningsmiljø og miljøorganisasjoner. De viktigste ...