• Klimaklubbkvaler 

      Smith, Ida Dokk; Øverland, Indra; Lahn, Bård Lappegård (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      Norges internasjonale klimapolitikk har alltid hatt som målsetting å oppnå et mest mulig enhetlig globalt klimaregime. Parisavtalen reflekterer i stedet – og bidrar til å forsterke – et fragmentert klimaregime med et mylder ...