• Øyfolkets fortellinger. 2025 - scenarioer fra Smøla, Frøya og Vega 

      Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Skar, Birgitte; Risan, Thomas; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Jerpåsen, Gro Bjørnstad; Harvold, Kjell; Næss, Camilla; Larsen, Kari Ch.; Kelman, Ilan; Bruteig, Inga Elise; Fageraas, Knut (NINA rapport, Research report, 2011)
      ”Øyfolkets fortellinger” består av 4 scenariofortellinger fra hver av øykommunene Smøla, Frøya og Vega. Scenariofortellingene er basert på resultatene fra scenarioutviklingsseminarer holdt på Smøla 14.-15. mai 2008, Frøya ...