Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFarstad, Fay Madeleine
dc.contributor.authorHermansen, Erlend Andre T.
dc.contributor.authorLeiren, Merethe Dotterud
dc.contributor.authorWettestad, Jørgen
dc.contributor.authorGulbrandsen, Lars H.
dc.contributor.authorSørgaard, Gunnhild
dc.contributor.authorØistad, Knut
dc.contributor.authorFridstrøm, Lasse
dc.contributor.authorKnapskog, Marianne
dc.contributor.authorPriya Uteng, Tanu
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-11-30T13:00:42Z
dc.date.available2021-11-30T13:00:42Z
dc.date.issued2021-12
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2832112
dc.description.abstractKlimaregelverket er en sentral del av ‘Klar for 55’-pakken og EUs grønne giv (European Green Deal – EGD). I denne rapporten fokuserer vi på sentrale foreslåtte endringer av dette regelverket, og mulige implikasjoner for Norge. Forslagene for kvotesystemet og innsatsfordelingsforordningen utgjør ikke radikale endringer for Norge og har relativt bred støtte. Derimot er forslaget for arealbrukssektoren mer kontroversielt. Det vil være svært krevende for Norge å nå målene for innsatsfordelingsforordningen og arealbrukssektoren. Norge bør likevel være varsom med å legge opp til mye bruk av fleksible mekanismer. Det blir viktig å følge med på det store bildet, som samspillseffekter med andre deler av EGD, hestehandler mellom land, Brexit og internasjonal politikk. EGD og det omkringliggende politiske landskapet er komplekst og utfordrer eksisterende måter å jobbe på. Vi håper denne rapporten gir et tidlig kunnskapsbidrag til debatten om- og arbeidet med EGD.en_US
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Osloen_US
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2021:07
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKlar for 55? EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norgeen_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200en_US
dc.relation.project295789en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal