Show simple item record

dc.contributor.authorFarstad, Fay Madeleine
dc.contributor.authorHermansen, Erlend Andre T.
dc.contributor.authorOort, Bob van
dc.contributor.authorGrønlund, Arne
dc.contributor.authorMittenzwei, Klaus
dc.contributor.authorBrudevoll, Kristiane
dc.contributor.authorGrasbekk, Bård Sødal
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-01-07T08:26:00Z
dc.date.available2021-01-07T08:26:00Z
dc.date.issued2020-12
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2721935
dc.description.abstractRapporten utforsker i hvilken grad forbudet mot nydyrking av myr vil virke etter hensikten og dermed hvilket potensial forbudet har som klimapolitisk virkemiddel. Rapporten utforsker bakgrunnen til lovforslaget og ulike aktørers syn uttrykt gjennom høringssvar og intervjuer. Det er også beregnet sannsynlige konsekvenser av forbudet på matproduksjon, økonomiske effekter for næringen og klimagassutslipp. Analysene viser at forbudet har et stort potensial som klimapolitisk virkemiddel. Potensialet underbygges av at konsekvenser for matproduksjon og økonomiske konsekvenser for bruk er relativt lave og håndterbare. Derimot viser rapporten at det er relativt høy risiko for at dette potensialet uthules i implementeringsfasen, for eksempel ved at det gis mange dispensasjoner fra forbudet. Det er derfor viktig å understreke at forbudet har et stort potensial som klimapolitisk virkemiddel som ikke nødvendigvis vil utløses. Funnene i denne rapporten kan bidra til å utløse dette potensialet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Osloen_US
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2020:11
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectJordbruken_US
dc.subjectMyren_US
dc.subjectKlimatiltaken_US
dc.subjectVirkemidleren_US
dc.subjectUtslippen_US
dc.subjectØkonomiske effekteren_US
dc.titleForbudet mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringeren_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914en_US
dc.source.pagenumber55en_US
dc.relation.projectEffekter av virkemidler for å redusere utslipp fra nydyrking av myren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal