Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWestskog, Hege
dc.contributor.authorArnslett, Astrid
dc.contributor.authorSolberg, Nina
dc.contributor.authorAasen, Marianne
dc.contributor.authorJulsrud, Tom Erik
dc.contributor.authorStandal, Karina
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-06-17T08:02:49Z
dc.date.available2020-06-17T08:02:49Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658339
dc.description.abstractShareOn har sett på motivasjon og betingelser for å få til deling samt hvilke effekter deling har på forbruk og sosial interaksjon. Vi har også gjort beregninger av utslippseffekter av deling ut fra ulike forsetninger når det gjelder organisering av delingsordning og hvordan deling er koblet til annet forbruk. Prosjektet baseres på spesifikke casestudier som ble valgt og gjennomført i samarbeid med ulike samfunnsaktører som jobber med delingsløsninger. I tillegg har vi gjennomført en spørreundersøkelse om deling i Norges befolkning. Denne rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet og gir til slutt anbefalinger basert på prosjektresultatene for samfunnsaktørers og da spesielt kommuner som ønsker å initiere og utvikle nye delingsløsningeren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Osloen_US
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2020:04
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectDelingen_US
dc.subjectBærekraften_US
dc.subjectKlimaeffekteren_US
dc.subjectHoldningeren_US
dc.titleShare-On – prosjekt om lokalsamfunnsdeling og bærekraften_US
dc.typeReporten_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en_US
dc.source.pagenumber22en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 267442en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal