Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAamaas, Borgar
dc.contributor.authorStange, Erik
dc.contributor.authorAamodt, Solveig
dc.contributor.authorSandstad, Marit
dc.contributor.authorSchwingshackl, Clemens
dc.contributor.authorSetsås, Trine Hay
dc.contributor.authorBarton, David
dc.contributor.authorLeiren, Merethe Dotterud
dc.contributor.authorOort, Bob van
dc.coverage.spatialOslo, Norwayen_US
dc.date.accessioned2020-03-19T12:23:35Z
dc.date.available2020-03-19T12:23:35Z
dc.date.issued2020-03
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647566
dc.description.abstractKlimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag i å vurdere kunnskap fra rapporter fra FNs klimapanel (IPCC) og det internasjonale Naturpanelet (IPBES) og hva dette innebærer for Oslo. Fra klimapanelet kom det to spesialrapporter i 2019, en om klimaendringer og landarealer (Landrapporten) og en om klima, hav og is (Hav- og israpporten). Naturpanelet lanserte i 2019 sin globale rapport om biologisk mangfold og naturgoder. Vi har vurdert funnene i lys av Oslo kommunes strategier og planer, deriblant Byrådssak 214/19 “Oslo kommunes klimastrategi mot 2030”. Flere av hovedkonklusjonene i rapportene er allerede tatt opp i Oslo kommunes egne dokumenter og planer. Basert på funnene i de tre rapportene og tiltak/strategier Oslo allerede har iverksatt har vi identifisert områder det vil være fornuftig at Oslo fremover har et ekstra fokus på. Av alle de tre rapportene (Landrapporten, Hav- og israpporten og Naturpanelrapporten) kommer det klart frem at flere hensyn må sees i sammenheng hvis man skal oppnå en bærekraftig klima- og naturforvaltning. Arealkonflikter kan fort oppstå i forvaltningen av både bebygde områder og utmark, og det er ikke alltid opplagt hva som er den beste løsningen for både klima og natur. Det går også klart frem av rapportene at beslutninger for byplanlegging og infrastruktur som tas i dag må ta innover seg at klima og natur er i endring, og at tilpasning til denne mer usikre fremtiden bør gjøres allerede nå. For å nå sitt mål om å være en internasjonalt ledende miljøby kan Oslo derfor gjøre tiltak for å bevare biologisk mangfold og eksisterende karbonlagre, søke å gjenopprette tapt mangfold og karbonlagre, og samtidig utvikle byen til å være fleksibel og motstandsdyktig i møte med fremtidens vær og klima.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Osloen_US
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2020:01
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFNs klimapanelen_US
dc.subjectIPCCen_US
dc.subjectNaturpaneleten_US
dc.subjectIPBESen_US
dc.subjectOsloen_US
dc.subjectKlimaen_US
dc.subjectNaturen_US
dc.subjectBiologisk mangfolden_US
dc.subjectNaturgoderen_US
dc.subjectLanden_US
dc.subjectHaven_US
dc.subjectTiltaken_US
dc.subjectKlimatilpasningen_US
dc.subjectKarbonen_US
dc.titleHva innebærer FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets globale rapport for Osloen_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450en_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Environmental engineering: 610en_US
dc.source.pagenumber59en_US
dc.relation.projectUtredning: Vurdering av hva FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets rapport innebærer for Osloen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal