Show simple item record

dc.contributor.authorAamaas, Borgar
dc.coverage.spatialNorway, Østfoldnb_NO
dc.date.accessioned2020-01-10T14:43:59Z
dc.date.available2020-01-10T14:43:59Z
dc.date.issued2019-12
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2635761
dc.description.abstractAkershus fylkeskommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere Parisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylke og relatere dette til FNs bærekraftmål. I tillegg oppsummerer vi konsekvenser av klimaendringer i Viken. Parisavtalen er en avtale vedtatt i desember 2015 på klimatoppmøtet i Paris. Et av hovedpunktene er å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2 °C over førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C over førindustrielt nivå. Spesialrapporten finner at de globale utslippene må reduseres med 40-50 % innen 2030 sammenlignet med 2010-nivå for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C. I tillegg ventes utslipp å være «netto-null» innen 2050. I rapporten ser vi på sammenhenger mellom klimamål i spesialrapporten med FNs bærekraftmål vedtatt høsten 2017. Totalt består dette av 17 mål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Det er en rekke sammenhenger på tvers mellom klimatiltak, klimatilpasning og bærekraftmålene. Disse koblingene gir både positive og negative effekter, som kalles synergier og avveininger i denne rapporten. Ingen av utslippsbanene som er konsistente med 1,5 °C klarer å oppfylle alle de 17 bærekraftmålene samtidig. Dette skyldes at det er vanskelig. Til slutt oppsummerer vi fra tidligere rapporter hva som er konsekvenser av klimaendringer i Norge og hvilke tiltak som gir lavutslippsomstilling som er overførbart til Vikennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslonb_NO
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2019:17
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectAkershusnb_NO
dc.subjectBuskerudnb_NO
dc.subjectØstfoldnb_NO
dc.subjectKlimanb_NO
dc.subject1,5Cnb_NO
dc.subjectParisavtalennb_NO
dc.subjectSpesialrapport om 1,5Cnb_NO
dc.subjectUtslippsbanenb_NO
dc.titleParisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylkenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber29nb_NO
dc.identifier.cristin1770495
dc.relation.projectAnalyse av Parisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylkenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal