Show simple item record

dc.contributor.authorAamaas, Borgar
dc.contributor.authorBerg, Alexander O.
dc.coverage.spatialNorway, Rogalandnb_NO
dc.date.accessioned2019-12-10T11:46:08Z
dc.date.available2019-12-10T11:46:08Z
dc.date.issued2019-11
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2632468
dc.description.abstractRogaland fylkeskommune har gitt et konsortium av Vestlandforsking, CICERO Senter for klimaforskning, NORCE og MET i oppdrag å utrede konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland – utfordringer, muligheter og prioriteringer. Miljødirektoratet støtter dette prosjektet økonomisk. Denne rapporten svarer ut del 1 av prosjektet, som er en overordnet analyse av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland. Denne rapporten bygger i stor grad på en nylig sammenstilling gjort for Miljødirektoratet på klimakonsekvenser i Norge supplert med nyere forskning. Ved en vurdering av klimatilpasning er det vanlig å bruke føre-var prinsippet, altså at man legger de mest dramatiske klimaendringene til grunn. Derfor presenterer vi klimaendringer i Rogaland basert på en høy utslippsbane. For andre typer klimarelatert risiko kan andre utslippsbaner være naturlig å velge, slik som en svært lav utslippsbane for omstillingsrisiko gitt føre-var prinsippet. Klimaendringene vil utsette natur og samfunn i Rogaland for store og komplekse endringer. For nedbørsepisoder på under en time og som skjer sjeldnere enn hvert 50. år, vil veksten i intensiteten være 50 %. Overvann er den klimarelaterte enkeltskaden som gir størst kostnader i Rogaland. Havnivåstigningen vil føre til at vi i Stavanger kan forvente en 200-års stormflo skjer årlig fra 2070 og en 1000-års stormflo årlig fra 2080nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslonb_NO
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2019:19
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectRogalandnb_NO
dc.subjectKlimaendringernb_NO
dc.subjectKlimakonsekvensernb_NO
dc.subjectKlimarisikonb_NO
dc.subjectEkstremnedbørnb_NO
dc.subjectOvervannnb_NO
dc.subjectFlomnb_NO
dc.subjectHavnnivåstigningnb_NO
dc.titleOverordnet analyse av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogalandnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO
dc.relation.projectUtredning av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland – utfordringer, muligheter og prioriteringernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal