Show simple item record

dc.contributor.authorAmundsen, Helene
dc.contributor.authorChristiansen, Petter
dc.contributor.authorHanssen, Gro Sandkjær
dc.contributor.authorHofstad, Hege
dc.contributor.authorTønnesen, Anders
dc.contributor.authorWestskog, Hege
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2019-09-18T12:49:21Z
dc.date.available2019-09-18T12:49:21Z
dc.date.issued2019-09
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617470
dc.description.abstractProsjektet «Byvekstavtaler som redskap for bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling» har som formål å studere byvekstavtalenes potensial for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling. CICERO Senter for klimaforskning (prosjektleder) har sammen med Transportøkonomisk Institutt, og By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, samt brukerpartnere og internasjonale forskningspartnere studert tre av de ni byområdene som omfattes av byvekstavtaleordningen; Trondheim, Oslo og Akershus og Nord- Jæren. Rapporten viser at byvekstavtalene er et fleksibelt verktøy med potensial til å øke koordinering mellom partene innen samferdsel og areal. Byvekstavtalekonseptet står imidlertid overfor flere utfordringer som må løses dersom avtalene skal fungere som et virkemiddel for helhetlig bo-, areal- og transportutvikling, hvor demokratisk forankring og legitimitet av avtalene, maktdimensjoner mellom partene og sektorer som er involvert, og muligheter for tilpasning til lokalt kontekst er noen av disse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslonb_NO
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2019:13
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectByvekstavtalernb_NO
dc.subjectflernivåstyringnb_NO
dc.subjectdemokratinb_NO
dc.subjectnullvekstmålnb_NO
dc.titleByvekstavtaler i et flernivåperspektiv: helhetlig styringsverktøy med demokratiske utfordringernb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal