Show simple item record

dc.contributor.authorAamaas, Borgar
dc.coverage.spatialNorway, Østfoldnb_NO
dc.date.accessioned2019-06-03T12:48:27Z
dc.date.available2019-06-03T12:48:27Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2599745
dc.description.abstract: Klima Østfold har gjennom Østfold Fylkeskommune gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere hva Parisavtalen kan bety for klimagassutslippene i Østfoldregionen og Østfolds kommuner. Et av hovedpunktene er å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2°C over førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5°C over førindustrielt nivå. Et annet mål er at i andre halvpart av århundret skal det være en balanse i utslippene, noe vi beskriver som netto null utslipp. Vi har valgt å bruke resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5°C til å tallfeste framtidige utslipp i Østfold og Østfolds kommuner. Gitt noen antagelser går vi fra det globale til det lokale, eller fra Paris til Østfolds kommuner. I denne rapporten presenterer vi en analyse av klimagassutslipp som forekommer i Østfold (direkte utslipp), med utgangspunkt i den statistikken Miljødirektoratet publiserte i 2018. Parisavtalen og spesialrapporten sier ingenting spesifikt om hvordan de globale målene skal brytes ned på regionale og lokale nivåer. Likevel er det en del overordnede målsetninger, trender og tiltak som er relevante for Østfold. Omstilling er nødvendig og det haster. For å begrense oppvarmingen til et visst nivå, slik som 1,5 °C eller 2 °C, må de globale utslippene av CO2 ned til null. Hvis vi slipper ut mer i første del av århundret, må utslippskuttene være større senere, eller motsatt. Hvis det slippes ut mer CO2 enn hva det er plass til innenfor et temperaturmål, må CO2 tas ut av atmosfæren, altså negative utslipp. Brukere av denne rapporten må ta innover seg at det er usikkerhet og utfallsrommet er stort.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslonb_NO
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2019:07
dc.subjectØstfoldnb_NO
dc.subjectØstfolds kommunernb_NO
dc.subjectKlimanb_NO
dc.subject1,5Cnb_NO
dc.subjectParisavtalennb_NO
dc.subjectSpesialrapport om 1,5Cnb_NO
dc.subjectUtslippsbanenb_NO
dc.subjectNegative utslippnb_NO
dc.subjectLandbruknb_NO
dc.titleHva kan Parisavtalen bety for Østfoldregionen? En utslippsanalysenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record