Show simple item record

dc.contributor.authorAall, Carlo
dc.contributor.authorAamaas, Borgar
dc.contributor.authorAaheim, H. Asbjørn
dc.contributor.authorAlnes, Kristina
dc.contributor.authorOort, Bob van
dc.contributor.authorDannevig, Halvor
dc.contributor.authorHønsi, Torunn
dc.contributor.editorAall, Carlo
dc.date.accessioned2019-01-29T07:50:26Z
dc.date.available2019-01-29T07:50:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2582720
dc.description.abstractFormålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av klimaendringer for Norge. De følgende fire problemstillinger blir belyst med tanke på hvordan kunnskapsutviklingen har vært i tidsrommet 2010 og fram til i dag: 1. Hvordan påvirker klimaendringene natur og samfunn fram mot år 2100? 2. Hva er de samfunnsøkonomiske konsekvenser av klimaendringene? 3. Hvordan jobber forvaltningen med klimatilpasning? 4. I hvilken grad Norge er i stand til å tilpasse natur og samfunn til konsekvensene av klimaendringer? Utgangspunktet for rapporten er den første offentlige utredningen om klimatilpasning fra 2010 (NOU, 2010:10). Grunnsteinen i prosjektet er en omfattende gjennomgang og sammenstilling av relevant litteratur. I tillegg har vi intervjuet relevante personer og analysert aktuelle styringsdokumenter på direktoratsnivå. I tråd med anbefalingene i NOU (2010:10) og oppdragsbeskrivelsen fra Miljødirektoratet har vi lagt til grunn de høye alternativene for framskriving av forventede klimagassuslipp, det som i rapporter fra FNs klimapanel har fått betegnelsen RCP8.5. Under oppsummerer vi først hovedfunnene fra rapporten, før vi gir en noe bredere gjennomgang av hver av de fire problemstillingene, for så å avslutte med å trekke frem noen viktige kunnskapshullnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslonb_NO
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2018:14
dc.titleOppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norgenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber176nb_NO
dc.identifier.cristin1667040


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record