Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAamaas, Borgar
dc.contributor.authorKorsbakken, Jan Ivar
dc.contributor.authorMadslien, Anne
dc.date.accessioned2018-09-26T10:45:08Z
dc.date.available2018-09-26T10:45:08Z
dc.date.issued2018-09-07
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564670
dc.description.abstractKlimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. Dette arbeidet er basert på best tilgjengelig kunnskap om de driverne som vil påvirke klimagassutslippene fram til 2030. Å lage en referansebane er et forsøk på å lage et overslag om hvordan klimagassutslippene ville utvikle seg i en fiktiv framtid som neppe vil skje. Den er et overslag med betydelig usikkerhet, og kan kun gjenspeile de faktorene og antakelsene som er tatt med i beregningene. Den bør kun brukes som en indikasjon på hva som kan skje ved fravær av ytterligere klimatiltak, og bør ikke brukes som et utgangspunkt for å definere mål for utslippsreduksjoner. De framtidige utslippene i Oslo kvantifiserer vi gjennom et sentralestimat og nedre og øvre grense for et usikkerhetsintervall. Sentralestimatet er vårt beste estimat for hvordan utslippene i Oslo ville utvikle seg uten tiltakene nevnt over. Usikkerhetsintervallet framkommer gjennom ulike mulige antakelser og gjennom kvantifisert usikkerhet i grunnlagstallene, og representerer et intervall som samlede utslipp med høy sannsynlighet ville holde seg innenfor gitt antakelsene eller spennet av antakelser som ligger til grunn for referansebanennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslonb_NO
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2018:12
dc.subjectOslonb_NO
dc.subjectUtslippnb_NO
dc.subjectCO2nb_NO
dc.subjectTransportnb_NO
dc.subjectOppvarmingnb_NO
dc.subjectEnergiforsyningnb_NO
dc.subjectSjøfartnb_NO
dc.subjectReferansebanenb_NO
dc.titleReferansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel