Show simple item record

dc.contributor.authorTorvanger, Asbjørn
dc.contributor.authorBjørnæs, Christian
dc.contributor.authorLund, Harald Francke
dc.contributor.authorOort, Bob van
dc.date.accessioned2016-12-09T09:42:29Z
dc.date.available2016-12-09T09:42:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2424754
dc.description.abstractVi har utviklet visjoner av Norge i 2050 som et lavkarbon og klimarobust samfunn, basert på innspill fra en referansegruppe fra næringsliv, organisasjoner, myndigheter, forskningsmiljø og miljøorganisasjoner. De viktigste kjennetegnene for lavkarbon Norge er: Veitrafikk og skipstrafikk har blitt karbonfrie; Flytrafikken er basert på bio-drivstoff; I energisektoren har det skjedd en stor utbygging av fornybar energi, mens petroleum har gått betydelig tilbake; Prosessindustrien er blitt karbonfri ved hjelp av nye teknologier, bruk av biomasse, og karbonfangst og –lagring; Karbonfangst og –lagring har blitt koplet til biomasse-energi, slik at noe CO2 fjernes fra atmosfæren; Klimagassutslippene fra bygnings-sektoren har blitt kraftig redusert på grunn av null-utslipps hus som standard, byggematerialer med mindre klimaavtrykk, og resirkulering av byggematerialer; En større del av befolkningen bor i kompakte og miljøvennlige byer; Diett, matproduksjon og jordbruket er fundamentalt endret - det er stort sett slutt på animalsk proteinbruk; Avfall, materialer, råstoffer, vann, og varme fra avløpsvann resirkuleres og gjenbrukes effektivt. Veien mot lavkarbon Norge har vært mulig gjennom en langsiktig og troverdig strategi fra norske myndigheter, underbygd av tilstrekkelige tiltak, instrumenter og støtte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslonb_NO
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Reports;2016:09
dc.subjectLavkarbonnb_NO
dc.subjectKlima-robustnb_NO
dc.subjectVisjonnb_NO
dc.subjectTeknologiske framskrittnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.titleVisjoner av lavkarbon Norgenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record