Show simple item record

dc.contributor.authorLahn, Bård
dc.contributor.authorLeiren, Merethe Dotterud
dc.date.accessioned2016-09-23T10:40:18Z
dc.date.available2016-09-23T10:40:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410099
dc.description.abstractRapporten sammenligner klimapolitikken i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Hovedvekten er lagt på landenes klimamål, overordnet lovverk og sentral virkemiddelbruk. Det gis også en mer dyptgående beskrivelse av klimalovene som er innført eller under utarbeidelse i de nordiske landene, og av klimainnsatsen i transportsektoren. Rapporten påpeker at de nordiske landene framviser en rekke grunnleggende likhetstrekk i sin klimapolitikk, samtidig som det også er flere iøynefallende forskjeller. Variasjoner i energisystem og næringsstruktur knyttet til energi er en nøkkel til å forstå de forskjellige klimapolitiske valgene landene har tatt. Samspillet mellom likheter og forskjeller kan ses som et godt utgangspunkt for økte klimapolitiske ambisjoner, gjensidig inspirasjon og læring. Fra 2020 oppstår det en ny situasjon der alle de nordiske landene vil være en del av EUs felles klimapolitikk, både i og utenfor de kvotepliktige sektorene. Dette kan forsterke mulighetene for nordisk samarbeid i klimapolitikken. Rapporten peker på flere områder der de nordiske landene står overfor felles klimapolitiske utfordringer i tiden som kommer, og der økt nordisk koordinering og samarbeid kan være verdt å diskutere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2016:07
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectNordennb_NO
dc.subjectSkandinavianb_NO
dc.subjectDanmarknb_NO
dc.subjectFinlandnb_NO
dc.subjectIslandnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectSverigenb_NO
dc.subjectKlimapolitikknb_NO
dc.subjectKlimalovnb_NO
dc.titleKlimapolitikken i Norden - En sammenligning av mål og virkemidler i de nordiske landenenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal