Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAamodt, Solveig
dc.contributor.authorAakre, Stine
dc.contributor.authorGullberg, Anne Therese
dc.contributor.authorBang, Guri
dc.contributor.authorAaheim, H. Asbjørn
dc.contributor.authorGlomsrød, Solveig
dc.contributor.authorWestskog, Hege
dc.contributor.authorUnderdal, Arild
dc.date.accessioned2015-11-16T14:02:18Z
dc.date.available2015-11-16T14:02:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0804-4562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2360450
dc.description.abstractI denne rapporten presenteres hovedfunn fra ny forskning som belyser geopolitiske virkninger av overgangen til lavutslippssamfunnet og hvilke konsekvenser denne utviklingen har for Norge. Det vektlegges at en ny global klimaavtale, EUs klima- og energipolitikk, og utviklingen til noen nøkkelaktører, og i regionale og globale energimarkeder vil være sentrale påvirkningsfaktorer for Norges politikkutforming fremover. Etterspørselen etter energi globalt vil øke i takt med befolkningsvekst og velstandsutvikling, samtidig som en omfattende omstilling i den globale energisektoren vil være nødvendig for å kutte klimagassutslipp. Vi finner at en viktig drivkraft i energiomstillingsprosesser er selvforsyning av energi. Store land og energimarkeder legger stadig større vekt på selvforsyning, noe som gir Norge som energiaktør både utfordringer og nye muligheter. Nyvinninger i fornybarteknologi og desentraliserte løsninger vil gjøre nye energiløsninger mulig både i industrialiserte land og i framvoksende økonomier. Dette vil ramme Norge som olje- og gasseksportør. Lave olje- og gasspriser skaper også utfordringer for Norge de nærmeste årene. Men endringene i verdens energimarkeder skaper også nye muligheter for Norge. Ved å være en godt forberedt og omstillingsklar energiaktør som kan levere teknologiske og finansielle løsninger til land som vil øke sitt energibehov samtidig som klimagassutslippene skal ned, kan Norge bidra med løsninger til energiomstillingsprosesser i andre land og gjennom internasjonalt samarbeidnb_NO
dc.language.isonob
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
dc.relation.ispartofCICERO Report
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2015:03
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectenergisikkerhet, geopolitikk, klimapolitikk, energiomstillingnb_NO
dc.titleGeopolitiske virkninger av lavutslippssamfunnetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO
dc.relation.projectUtenriksdepartementets energiseksjonnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

CC0 1.0 Universal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som CC0 1.0 Universal