Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNæss, Lars Ottonb_NO
dc.date.accessioned2014-03-17T14:30:01Z
dc.date.available2014-03-17T14:30:01Z
dc.date.issued1999nb_NO
dc.identifier.issn0804-4562nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/192074
dc.description.abstractHensikten med publikasjonen er å gi et en sammenfatning av spørsmål knyttet til tiltak i skogbruket for å motvirke globale klimaendringer. Hovedvekt er lagt på skogtiltak i klimaforhandlingene og teknisk karbonbindingspotensial. I tillegg gis det en kort gjennomgang av økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter. Notatet er oppdatert etter fjerde partsmøte (COP4) til Klimakonvensjonen, som fant sted i Buenos Aires 2.-13. november 1998. Kyotoprotokollen fra desember 1997 åpner for at skogtiltak skal kunne brukes for å oppfylle deler av industrilandenes forpliktelser om netto reduksjoner i utslipp av klimagasser. Endelig avgjørelse når det gjelder omfang og utforming av klimatiltak i skogsektoren vil sannsynligvis falle først etter at FNs klimapanel (IPCC) har ferdigstilt sin spesialrapport, som ventes i år 2000. En annen viktig faktor er evalueringen av skogprosjekter under pilotfasen til felles gjennomføring, som avsluttes i 1999. De neste tiårene vil bli avgjørende for mange av skogområdene i verden, som også inneholder en stor del av det biologiske mangfoldet på kloden. Dette gjelder i første rekke tropiske skoger, men også urørte områder i tempererte og boreale strøk møter ulike typer trusler, inkludert effekter av en mulig global oppvarming. En hovedkonklusjon er at til tross for mange og komplekse utfordringer, synes klimatiltak i skogbruket å kunne spille en konstruktiv rolle både når det gjelder å motvirke globale klimaendringer og å forbedre forvaltningen av verdens skogressurser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslonb_NO
dc.relation.ispartofCICERO Reportnb_NO
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;1999:01nb_NO
dc.titleSkogtiltak mot klimaendringer: Oversikt og status etter fjerde partskonferanse til Klimakonvensjonennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumbernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel