Show simple item record

dc.contributor.authorVevatne, Jonasnb_NO
dc.contributor.authorWestskog, Hegenb_NO
dc.contributor.authorHauge, Karen Evelynnb_NO
dc.date.accessioned2014-03-17T14:29:50Z
dc.date.available2014-03-17T14:29:50Z
dc.date.issued2005nb_NO
dc.identifier.issn0804-4562nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/191994
dc.description.abstractDenne rapporten viser at kommunene besitter viktige klimavirkemidler og at potensialet for det lokale klimaarbeidet er av betydning. De spiller en viktig rolle i reduksjon av utslipp knyttet til valg av boligmønster og energibruk i bygg, fra mobile kilder, avfallssektoren og landbruket, i tillegg til egen drift. Det er viktig å understreke at virkemidler som kommunene besitter, kan bidra til å fylle ”hull” i det nasjonale klimavirkemiddelapparatet, for eksempel landbruk og avfall. Det totale reduksjonspotensialet er usikkert. Et anslag basert på kommunenes klimaplaner er 6 millioner tonn. Dette gir et reduksjonspotensial på om lag 11 prosent av de nasjonale utslippene i 2002. Flere kommunale virkemidler er derimot viktigere i et mer langsiktig perspektiv. Kommunal arealplanlegging kan ha stor betydning for det framtidige utslippsnivået. Videre kan bedre samspill mellom bl.a. arealplanlegging og nasjonale virkemidler gi økt effekt. Kommunene besitter også virkemidler som kan bidra til å motivere til endrede holdninger, atferd, vaner og livsstil gjennom lokale informasjonstiltak og medvirkningsprosesser. Dette kan også øke handlingsrommet for statlig virkemiddel-bruk gjennom styrket aksept for klimavirkemidler, f.eks. økt bruk av avgifter knyttet til klimagassutslipp. Imidlertid finnes det en rekke hindringer for å utløse potensialet for lokale utslippsreduksjoner, bl.a. manglende avklaring av kommunenes rolle, mangel på langsiktighet i statlige mål og bevilgninger til kommunene, manglende kompetanse og knappe midler. Statlig tilrettelegging og insentiver er av stor betydning for å bidra til økt klimainnsats fra kommunene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslonb_NO
dc.relation.ispartofCICERO Reportnb_NO
dc.relation.ispartofseriesCICERO Report;2005:06nb_NO
dc.titleBetydningen av kommunal klimapolitikk. Virkemidler, potensial og barrierernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumbernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record