Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAlfsen, Knut H.nb_NO
dc.date.accessioned2014-03-17T14:28:48Z
dc.date.available2014-03-17T14:28:48Z
dc.date.issued1999nb_NO
dc.identifier.issn0804-4511nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/191824
dc.description.abstract-Kyotomekanismene gir muligheter for en kostnadseffektiv implementering av målene i Kyotoprotokollen. -Et naturlig utgangspunkt er at alle private aktører tillates å bruke Kyotomekanismene. -Det synes ikke sannsynlig at vi får kvantifiserte begrensninger på bruk av Kyotomekanismene. Et bredest mulig nasjonalt kvotesystem vil gjøre det lettere å oppfylle supplementaritetskravet i Kyotoprotokollen. -Det kan ikke tas for gitt at Kyotoprotokollen vil tre i kraft, men dette er ikke ensbetydende med at krav til utslippsreduksjoner nødvendigvis faller bort. Tvert imot kan bortfallet av Kyotomekanismene gjøre det mer krevende å oppfylle nasjonale krav til reduksjoner i klimagassutslipp. Dette, sammen med konkurransesituasjonen mellom de fossile energibærerne kull, olje og gass, kan være argumenter for at oljesektoren kan se seg tjent med at Kyotoprotokollen trer i kraft. -Det synes ikke å finnes vektige grunner for å unnta enkeltsektorer, for eksempel petroleumssektoren, fra et nasjonalt kvotesystem under et ’Kyoto-regime’. Det langsiktige målet for et nasjonalt kvotesystem bør heller være å utvikle et bredt system der særlig internasjonalt eksponerte sektorer som petroleumssektoren er innlemmet. Nåværende CO2-avgiftregime vil dermed bortfalle. -Selv i en interimsperiode før Kyotoprotokollen trer i kraft må det være bedre å satse på en rask innføring av et enhetlig og bredt nasjonal kvotesystem, for på denne måten å sikre kostnadseffektivitet og en myk overgang til Kyoto-regimet. Spesielt kan det være forhold som taler for at "mellomløsninger" som nasjonal felles gjennomføring, tidlig kreditering og forhandlete avtaler, kan ta lang tid å få implementert og kan forsinke innføringen av et nasjonalt kvotesystem.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslonb_NO
dc.relation.ispartofCICERO Policy Notenb_NO
dc.relation.ispartofseriesCICERO Policy Note;1999:03nb_NO
dc.titleEt nasjonalt kvotesystem for klimagasser: Koplingen til internasjonale mekanismernb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.source.pagenumbernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel