Select a community to browse its collections.

 • Bærekraftig matproduksjon - En diskursiv tilnærming til koordinering 

  Skagen, Katrine (CICERO Report;2020:06, Report, 2020-09)
  Fremveksten av komplekse og grenseoverskridende utfordringer har økt nødvendigheten av samarbeid og koordinering på tvers av sektorielle linjer. I denne masteroppgaven kombineres en kritisk diskursanalyse med koordineringsteori ...
 • Share-On – prosjekt om lokalsamfunnsdeling og bærekraft 

  Westskog, Hege; Arnslett, Astrid; Solberg, Nina; Aasen, Marianne; Julsrud, Tom Erik; Standal, Karina (CICERO Report;2020:04, Report, 2020-06)
  ShareOn har sett på motivasjon og betingelser for å få til deling samt hvilke effekter deling har på forbruk og sosial interaksjon. Vi har også gjort beregninger av utslippseffekter av deling ut fra ulike forsetninger når ...
 • Relationships between physical effects of climate change on forests and economic impacts by world region 

  Aaheim, H. Asbjørn; Wei, Taoyuan (CICERO Report;2020:02, Report, 2020-05)
  This study projects the macroeconomic consequences of impacts of climate change on forests by world regions under the three Representative Concentration Pathways, RCP2.6, RCP4.5, and RCP8.5 until 2100. It is based on ...
 • Estimating effects on emissions of sharing 

  Aamaas, Borgar; Andrew, Robbie (CICERO Report;2020:03, Research report, 2020-05)
  Sharing products and services might have environmental consequences. This report is partly a literature review on the topic, but also an attempt of estimating the effects on emissions of different sharing schemes in the ...
 • Hva innebærer FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets globale rapport for Oslo 

  Aamaas, Borgar; Stange, Erik; Aamodt, Solveig; Sandstad, Marit; Schwingshackl, Clemens; Setsås, Trine Hay; Barton, David; Leiren, Merethe Dotterud; van Oort, Bob (CICERO Report;2020:01, Report, 2020-03)
  Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag i å vurdere kunnskap fra rapporter fra FNs klimapanel (IPCC) og det internasjonale Naturpanelet ...

View more