Now showing items 1-20 of 720

  • Bærekraftig deling i norske kommuner: status og nye muligheter 

   Julsrud, Tom Erik (CICERO Policy Note;2021:01, Report, 2020-04)
   Denne studien er del av prosjektet UPSCALE, der formålet er å undersøke mulighetene for å øke omfanget av bærekraftig utlån og deling med utgangspunkt i lokale biblioteker. For å få vite mer om bruk av eksisterende dele- ...
  • Bpifrance 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-02-02)
   Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Financial Institution, Shading: Dark Green
  • Columbus Energy 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-03-23)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • SK innovation 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2019-07-26)
   Category: Second Opinion, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: Light Green
  • Neste 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-03-03)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Continuum Green Energy (Addendum) 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-02-25)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • Metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt 

   Aamaas, Borgar; Berntsen, Terje Koren (CICERO Report;2021:01, Report, 2021-01)
   CICERO Senter for klimaforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet og illustrert metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt. Vi har vurdert klimaeffekt på to forskjellige måter, med vektfaktorer ...
  • Hafslund Eco 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-03-10)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • YIT 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-03-15)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Light Green
  • Kojamo 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-03-11)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • GreenRock Energy AG 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-01-21)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Arendals Fossekompani ASA 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-02-08)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Climate assessments of six key Norwegian sectors 

   Alnes, Kristina; Sælen, Håkon; Lund, Harald Francke; Lahn, Bård; Eine, Kristin; Alfsen, Knut; Schiessl, Bernhard (CICERO Report;2021:02, Report, 2021-02)
   The Sustainable Edge sector briefs summarize material climate-related risks and impacts to investors and lenders. The briefs cover key risks, emission sources, risk management and climate-related regulation relevant for ...
  • Hemma i Sverige AB 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2020-12-07)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Heba Fastighets AB 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-01-14)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Genova Property Group AB 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-01-14)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Hamburger Hochbahn AG 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2020-08-21)
   Category: Second Opinion, Sector: Transportation, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • SpareBank 1 Østlandet 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-02-16)
   Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Financial Institution, Shading: Medium Green
  • Alternus Energy 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2020-09-11)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Bergens klimagassutslipp mot 2030 - Referansebane og mulighetsscenarier 

   Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne; Romundstad, Reidun Marie; Aamaas, Borgar (CICERO Report;2020:08, Report, 2020-10)
   CICERO og TØI har laget en modell for framskrivinger av klimagassutslipp i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Modellen er brukt til å konstruere en referansebane for klimagassutslipp fram til 2030, og tre mulighetsscenarier ...