Now showing items 1-20 of 1169

  • Bruk av delte og selvkjørende kjøretøy i norske boligområder: hva synes innbyggerne? 

   Julsrud, Tom Erik; Kallbekken, Steffen (CICERO Policy note;2021:01, Report, 2021)
  • Kan utlån i butikker få folk til å kjøpe mindre? Erfaringer fra forsøk med utlån av verktøy i Jernias butikker i Tromsø og Drammen 

   Bakkevoll, Sandra Elise; Julsrud, Tom Erik; Solum, Espen Egil Baratt-Due (CICERO Report;2020:06, Report, 2023-10)
   Rapporten dokumenterer resultater fra en utprøving av en ordning der jernvarebutikker i Tromsø og Drammen har lånt ut verktøy til forbrukere. I dette forsøket har kundene kunnet benytte bibliotekenes lånekort for å ...
  • Hvor langt har norske kommuner kommet i klimatilpasningsarbeidet? Spørreundersøkelse om klimatilpasning våren 2023 

   Skjeflo, Sofie Waage; Romundstad, Reidun Marie (CICERO Report;2023:07, Report, 2023-10)
   CICERO Senter for klimaforskning har for tredje gang gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge i hvor stor grad kommunene er rustet til å håndtere følgene av klimaendringer. Undersøkelsen om klimatilpasning i norske ...
  • Forbrukerfleksibilitet: Et kunnskapsgrunnlag for å forstå husholdningers oppfatninger og muligheter 

   Standal, Karina; Aasen, Marianne; Christensen, Ingrid; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Julsrud, Tom Erik; Matthiasen, Eivind Hjort; Leikanger, Iris; Palm, Jenny; Sundet, Øyvind; Sæle, Hanne; Vindegg, Mikkel; Westskog, Hege; Winther, Tanja (CICERO Report;2023:08, Research report, 2023-09)
   I Norge ble en ny modell for beregning av nettleie innført 1. juli 2022. Formålet med den nye nettleien er å motivere husholdninger til å fordele strømforbruket jevnere utover døgnet. På tidspunktet hvor den nye nettleien ...
  • Climate insurance in developing countries 

   Hoel-Holt, Andreas; Skjeflo, Sofie Waage; Vennemo, Håkon (CICERO Report;2023:05, Report, 2023-09)
   CICERO Center for International Climate Research and Vista Analyse have been commissioned by Norad to undertake a mapping of relevant literature to gather knowledge about insurance arrangements aimed at climate change. The ...
  • How prepared are Norwegian homeowners to implement climate mitigation measures? Results from a quantitative and qualitative study 

   Vindegg, Mikkel; Klemetsen, Marit; Julsrud, Tom Erik; Skjeflo, Sofie Waage (CICERO Report;2023:04, Report, 2023-08)
   The aim of the report is to identify target groups and segments of homeowners susceptible to responding differently to the opportunity to adapt their property to heavy rain and flooding. The findings will aid the selection ...
  • Virkemiddelvurderinger i utslippsframskrivinger 

   Skjeflo, Sofie Waage; Ytreberg, Nora (CICERO Report;2023:03, Report, 2023-04)
   CICERO Senter for klimaforskning har på oppdrag fra Teknisk beregningsutvalg for klima gjennomført en kartlegging av metoder for utslippsframskrivinger i andre land. Formålet med kartleggingen er å få innsikt i ulike ...
  • Nacka Municipality 

   CICERO Shades of Green (Report, 2023-02-21)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Government, Issuer type: Local Government, Shading: Medium Green
  • Fredrikstad Energi 

   CICERO Shades of Green (Report, 2023-04-27)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • The Climatic Impact-Driver Framework for Assessment of Risk-Relevant Climate Information 

   Ruane, Alex C.; Vautard, Robert; Ranasinghe, Roshanka; Sillmann, Jana; Coppola, Erika; Arnell, Nigel; Cruz, Faye Abigail; Dessai, Suraje; Iles, Carley Elizabeth; Islam, A. K. M. Saiful; Jones, Richard G.; Rahimi, Mohammad; Carrascal, Daniel Ruiz; Seneviratne, Sonia I.; Servonnat, Jérôme; Sörensson, Anna A.; Sylla, Mouhamadou Bamba; Tebaldi, Claudia; Wang, Wen; Zaaboul, Rashyd (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The climate science and applications communities need a broad and demand-driven concept to assess physical climate conditions that are relevant for impacts on human and natural systems. Here, we augment the description of ...
  • Deutsche Pfandbriefbank (2023) 

   CICERO Shades of Green (Report, 2023-04-27)
   Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Financial Institution, Shading: Light Green
  • Iceland (2023 Update) 

   CICERO Shades of Green (Report, 2023-04-27)
   Category: Second Opinion, Sector: National Government, Issuer type: National Government, Shading: Dark Green
  • Tornator Oyj 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2023-04-18)
   Category: Second Opinion, Sector: Forestry, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Sydvatten AB 

   CICERO Shades of Green (Report, 2023-04-01)
   Category: Second Opinion, Sector: Water and Wastewater, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Hamburger Hochbahn 2023 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2023-03-14)
   Category: Second Opinion, Sector: Transportation, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Annehem Fastigheter 2023 Update 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2023-02-20)
   Category: Company Assessment, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • Lamor Update 2023 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2023-01-06)
   Category: Company Assessment, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • HS Veitur 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-09-14)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Envipco 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-11-02)
   Category: Second Opinion, Sector: Waste Management, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • VGP Reporting Review (2023) 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2023-03-15)
   Category: Reporting Review, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: N/A