• Norsk klimapolitikk: 2030-målene og tilknytningen til EU 

      Gullberg, Anne Therese; Aakre, Stine (CICERO Policy Note;2015:01, Policy note, 2015)
      Dette arbeidsnotatet gir en kort gjennomgang av norsk klimapolitisk debatt anno 2015. Det fokuserer spesielt på betydning av forholdet mellom Norge og EUs klima- og energipolitikk. Regjeringen Solberg la 6. februar 2015 ...