• EUs energi- og klimaunion: En analyse av et utvidet klimasamarbeid mellom Norge og EU 

   Gullberg, Anne Therese; Aakre, Stine (CICERO Policy Notes;2018:01, Working paper, 2018-04-23)
   Dette arbeidsnotatet gir en kort gjennomgang av norsk klimapolitisk debatt anno 2018. Det redegjøres for hvordan EUs energi- og klimapolitikk etterhvert er blitt stadig mer integrert, og hvordan EUs energiunion vil ha ...
  • Norsk klimapolitikk: 2030-målene og tilknytningen til EU 

   Gullberg, Anne Therese; Aakre, Stine (CICERO Policy Note;2015:01, Report, 2015)
   Dette arbeidsnotatet gir en kort gjennomgang av norsk klimapolitisk debatt anno 2015. Det fokuserer spesielt på betydning av forholdet mellom Norge og EUs klima- og energipolitikk. Regjeringen Solberg la 6. februar 2015 ...