Show simple item record

dc.contributor.authorKolshus, Hans H.nb_NO
dc.date.accessioned2014-03-17T14:28:47Z
dc.date.available2014-03-17T14:28:47Z
dc.date.issued2000nb_NO
dc.identifier.issn0804-4511nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/191812
dc.description.abstractDen tredje arbeidsgruppen i FNs klimapanel (IPCC) fikk i 1996 oppgaven med å utvikle en spesialrapport om utslippsscenarier (Special Report on Emission Scenarios, SRES). Utslippsscenarier er beskrivelser av hvordan man tenker seg fremtidige utviklinger for utslipp av drivhusgasser. Avhengig av hvilke forutsetninger en bygger scenarier på, vil en kunne ”avbilde” ulike fremtidige utviklingsbaner. De viktigste drivkreftene bak klimagassutslipp er befolkningsstørrelse, økonomisk utvikling, og teknologisk utvikling. Utslippene er svært avhengige av disse faktorene og det er det stor usikkerhet om hvordan de vil utvikle seg, spesielt når tidsperspektivet er så langt som år 2100. Samtidig er samspillet mellom disse drivkreftene komplekst. Formuleringen av fire fremtidsutsikter var vært sentralt i arbeidet med de nye scenariene. Fremtidsutsiktene beskriver utviklinger i flere ulike økonomiske, tekniske, miljø og sosiale dimensjoner. Seks modeller ble brukt for å kvantifisere de fire fremtidsutsiktene, og 40 nye såkalte SRES scenarier ble utviklet. Settet av scenarier består av seks scenariegrupper, og ett scenario fra hver av disse gruppene har blitt såkalte illustrative scenarier. Usikkerheten forbundet med å kvantifisere scenarier øker betraktelig på lang sikt fordi grunnlaget for antagelsene blir mer spekulativt. Scenariene dekker et stort usikkerhetsområde med hensyn til drivkrefter, og arbeidet med scenariene har resultert i seks illustrative scenarier. Disse scenariene skal være like sannsynlige og likeverdige. Resultatene viser en variasjon blant disse scenariene i f.eks. CO2-utslipp fra 6 til 29 milliarder tonn karbon i år 2100. Utslippene av andre klimagasser viser også stor variasjon. Selv om usikkerheten knyttet til å predikere drivkrefter og utslipp på lang sikt er stor, kan de nye SRES scenariene gi beslutningstakere et langsiktig perspektiv for analyser med kortere tidshorisont. De vil bli brukt i fremtidige IPCC vurderinger og av andre som jobber med virkningene av antropogene utslipp av drivhusgasser. De kan bli brukt i generelle og regionale modeller, og kan bli brukt som utgangspunkt for vurdering av ulike tiltak og virkemidler. Scenariene vil, etter å ha blitt testet for konsistens, være en viktig komponent i IPCCs tredje rapport (Third Assessment Report). Det hadde sannsynligvis vært mer fordelaktig med kun et BAU scenario ettersom de fleste klimaanalyser neppe vil benytte seg av alle de seks nye scenariene samtidig. Man bør allikevel unngå å kun bruke et scenario i analyser om fremtidige utslipp av klimagasser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslonb_NO
dc.relation.ispartofCICERO Policy Notenb_NO
dc.relation.ispartofseriesCICERO Policy Note;2000:02nb_NO
dc.titleSRES utslippsscenarier - En gjennomgang av bakgrunn, drivkrefter og resultaternb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record