Now showing items 21-40 of 1127

  • Tomra 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-10-17)
   Category: Second Opinion, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Energy Harbor 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-10-19)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Stuttgarter Straßenbahnen 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-07-18)
   Category: Second Opinion, Sector: Transportation, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Sparebank Skåne 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-09-06)
   Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Financial Institution, Shading: Medium Green
  • Landkreditt 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-06-23)
   Category: Second Opinion, Sector: Agriculture, Issuer type: Financial institution, Shading: Medium Green
  • Ferde 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-09-22)
   Category: Second Opinion, Sector: Transportation, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Helgeland Kraft 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-06-18)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Sintef Sustainability Accelerator Fund 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-11)
   Category: Second Opinion, Sector: R&D, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • City of Gothenburg 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-09-14)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Finance, Issuer type: Local Government, Shading: Medium Green
  • Klimakur vs. klimaku: En retorisk dokumentanalyse av kostholdstiltaket i Klimakur 2030 

   Hidle, Charlotte (CICERO Report;2022:10, Report, 2022-09)
   Januar 2020 la Miljødirektoratet frem rapporten Klimakur 2030 med 60 tiltak som samlet skal kunne kutte Norges klimagassutslipp i tråd med forpliktelsene over Parisavtalen og EUs klimaregelverk. Det «billigste» og mest ...
  • Electrolux 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-09-16)
   Category: Second Opinion, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Castellum 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-23)
   Category: Company Assessment, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • Benchmark Holdings plc 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-09-02)
   Category: Second Opinion, Sector: Aquaculture, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Referansebane for klimagassutslipp i Oslo fram til 2030 

   Korsbakken, Jan Ivar; Romundstad, Reidun Marie; Madslien, Anne (Report, 2022-03)
   CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en referansebane for klimagassutslipp i Oslo kommune fram til 2030 og en beregningsmodell for videre analyser av utslipp og mulige ...
  • Munifin 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-15)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Finance, Issuer type: Local Government, Shading: Medium Green
  • EUs grønne giv: Status etter sommeren 2022 og mulige implikasjoner for Norge 

   Farstad, Fay Madeleine (CICERO Report;2022:09, Report, 2022-09)
   Klimaregelverket er en sentral del av EUs grønne giv og klima- og energipakken ‘Fit for 55’. En 2021-rapport fra CICERO mfl. analyserte Europakommisjonens (kommisjonens) foreslåtte endringer av klimaregelverket og mulige ...
  • Volvofinans Bank 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 6-09-20)
   Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Financial Institution, Shading: Medium Green
  • Castellum 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-09-06)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Kempower 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2022-08-19)
   Category: Company Assessment, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • Charge Amps 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-12-14)
   Category: Company Assessment, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: N/A