• Scientific management of the environment? Science, politics and institutional design 

   Andresen, Steinar; Skodvin, Tora; Underdal, Arild; Wettestad, Jørgen (CICERO Working Paper;1994:04, Working paper, 1994)
   Internasjonalt miljø- og ressurssamarbeid karakteriseres av en nær kobling mellom forskning og politikk. Vitenskapelige organer for frembringelse av ny og oppdatert kunnskap utgjør som regel en integrert del av internasjonale ...
  • The feasibility of ambitious climate agreements: Norway as an early test case 

   Andresen, Steinar; Kolshus, Hans H.; Torvanger, Asbjørn (CICERO Working Paper;2002:03, Working paper, 2002)
   There are considerable differences between developed countries as to how difficult it will be to meet their commitments under the Kyoto Protocol. ‘High-cost abatement countries’ are particularly interesting as they can be ...