Now showing items 21-40 of 723

  • SpareBank 1 Østlandet 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-02-16)
   Category: Second Opinion, Sector: Banking, Issuer type: Financial Institution, Shading: Medium Green
  • Alternus Energy 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2020-09-11)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Bergens klimagassutslipp mot 2030 - Referansebane og mulighetsscenarier 

   Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne; Romundstad, Reidun Marie; Aamaas, Borgar (CICERO Report;2020:08, Report, 2020-10)
   CICERO og TØI har laget en modell for framskrivinger av klimagassutslipp i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Modellen er brukt til å konstruere en referansebane for klimagassutslipp fram til 2030, og tre mulighetsscenarier ...
  • Atlantic Sapphire ASA 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2020-10-15)
   Category: Second Opinion, Sector: Aquaculture, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Continuum Green Energy 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-01-12)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Utvikling av klimabudsjettarbeidet 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Aamaas, Borgar; Rambech, Eric; Borg, Alexander; Romundstad, Reidun Marie; Korsbakken, Jan Ivar; Vandenbussche, Valentin; Raabe, Erlend Brenna; Fuglseth, Mie (CICERO Report;2020:10, Report, 2019-11)
   Program for storbyrettet forskning har gitt CICERO, Endrava og Asplan Viak et oppdrag om å bistå de fem storbykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand i å videreutvikle klimabudsjettarbeidet. Prosjektet ...
  • Scandinavian Biogas Fuels International AB 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2020-11-13)
   Category: Company Assessment, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • Fabege Fastigheter AB 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2021-01-05)
   Category: Company Assessment, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: N/A
  • Islamic Development Bank (IsDB) 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2020-12-22)
   Category: Reporting Review, Sector: Development, Issuer type: Financial Institution, Shading: N/A
  • New Energy Investments (NEI) 

   CICERO Shades of Green AS (Report, 2020-11-27)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Forbudet mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringer 

   Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T.; Oort, Bob van; Grønlund, Arne; Mittenzwei, Klaus; Brudevoll, Kristiane; Grasbekk, Bård Sødal (CICERO Report;2020:11, Report, 2020-12)
   Rapporten utforsker i hvilken grad forbudet mot nydyrking av myr vil virke etter hensikten og dermed hvilket potensial forbudet har som klimapolitisk virkemiddel. Rapporten utforsker bakgrunnen til lovforslaget og ulike ...
  • Electrolux 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2019:006, Report, 2019-03-11)
   Category: Second Opinion, Sector: Manufacturing, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • SFF 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2020:046, Report, 2020-11-13)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Warehouses De Pauw Comm VA (WDP) 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2020:007, Report, 2020-03-31)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Light Green
  • Eidsiva 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2019:039, Report, 2019-10-11)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Auga Group AB 

   CICERO Shades of Green AS (Second opinions;2019:052, Report, 2019-11-27)
   Category: Second Opinion, Sector: Agriculture, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Fastpartner 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2018:028, Report, 2018-11-22)
   Category: Second Opinion, Sector: Real Estate, Issuer type: Corporate, Shading: Medium Green
  • Norrköping kommun 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2016:001, Report, 2016-04-26)
   Category: Second Opinion, Sector: Municipal Government, Issuer type: Local Government, Shading: Dark Green
  • Soltech 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2017:004, Report, 2017-04-20)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Dark Green
  • Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) 

   CICERO Center for International Climate Research (Second opinions;2014:005, Report, 2014-09-23)
   Category: Second Opinion, Sector: Energy, Issuer type: Corporate, Shading: Not shaded