• Barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå 

   Vindegg, Mikkel; Christensen, Ingrid; All, Carlo; Arnslett, Astrid; Tønnesen, Anders; Klemetsen, Marit; Temesgen, Amsale Kassahun; Hovelsrud, Grete K.; Selseng, Torbjørn (CICERO Report;2022:03, Report, 2022-05)
   På oppdrag fra Miljødirektoratet har CICERO, Vestlandsforskning og Nordlandsforskning gjennomført en studie av barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå. Studien består av en kunnskapssammenstilling om ...
  • Climate, nature, land-use change and human rights 

   Tønnesen, Anders; Aamodt, Solveig; Bakkevoll, Sandra Elise; Reed, Eilif Ursin; Standal, Karina; Holmelin, Nina Bergan; Vindegg, Mikkel; van Oort, Bob Erik (CICERO Report;2024:02, Report, 2024-02)
   A transition to a low-carbon society is deeply needed, as a combined response to both the nature crisis and the climate crisis. To achieve a sustainable transition - built on inclusion, equity, and protection of nature and ...
  • Forbrukerfleksibilitet: Et kunnskapsgrunnlag for å forstå husholdningers oppfatninger og muligheter 

   Standal, Karina; Aasen, Marianne; Christensen, Ingrid; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Julsrud, Tom Erik; Matthiasen, Eivind Hjort; Leikanger, Iris; Palm, Jenny; Sundet, Øyvind; Sæle, Hanne; Vindegg, Mikkel; Westskog, Hege; Winther, Tanja (CICERO Report;2023:08, Research report, 2023-09)
   I Norge ble en ny modell for beregning av nettleie innført 1. juli 2022. Formålet med den nye nettleien er å motivere husholdninger til å fordele strømforbruket jevnere utover døgnet. På tidspunktet hvor den nye nettleien ...
  • How prepared are Norwegian homeowners to implement climate mitigation measures? Results from a quantitative and qualitative study 

   Vindegg, Mikkel; Klemetsen, Marit; Julsrud, Tom Erik; Skjeflo, Sofie Waage (CICERO Report;2023:04, Report, 2023-08)
   The aim of the report is to identify target groups and segments of homeowners susceptible to responding differently to the opportunity to adapt their property to heavy rain and flooding. The findings will aid the selection ...
  • Strømkunders oppfatninger om ny nettleiemodell: rettferdighet og fleksibilitet 

   Vindegg, Mikkel; Sundet, Øyvind; Winther, Tanja (CICERO Report;2023:02, Report, 2023-03)
   Rapporten oppsummerer funn fra kvalitative undersøkelser knyttet til kunders oppfatninger om ny nettleiemodell for strøm i Norge. Samlet viser resultatene at mange av kundene har en viss grad av bekymring for at den nye ...