• Climate Footprints of Norwegian Dairy and Meat - a Synthesis 

   Oort, Bob van; Andrew, Robbie (CICERO Report;2016:06, Research report, 2016)
   This report reviews the current literature on meat, milk and dairy, with a special focus on Norway. To understand differences in reported emissions, the report explains the variation in methodological approaches such as ...
  • Climate projections for local adaptation in the Hindu-Kush Himalayas 

   Oort, Bob van (CICERO Report;2014:01, Research report, 2015)
   This report is an output of the Himalayan Climate Change Adaptation Programme (HICAP). The aim of this report is to present downscaled climate scenarios in a relevant, understandable and illustrative manner for a diverse ...
  • Downscaling probability of long heatwaves based on seasonal mean daily maximum temperatures 

   Benestad, Rasmus; Oort, Bob van; Justino, Flavio; Stordal, Frode; Parding, Kajsa; Mezghani, Abdelkader; Erlandsen, Helene B.; Sillmann, Jana; Pereira-Flores, Milton E (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   A methodology for estimating and downscaling the probability associated with the duration of heatwaves is presented and applied as a case study for Indian wheat crops. These probability estimates make use of empirical-statistical ...
  • Forbudet mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringer 

   Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T.; Oort, Bob van; Grønlund, Arne; Mittenzwei, Klaus; Brudevoll, Kristiane; Grasbekk, Bård Sødal (CICERO Report;2020:11, Report, 2020-12)
   Rapporten utforsker i hvilken grad forbudet mot nydyrking av myr vil virke etter hensikten og dermed hvilket potensial forbudet har som klimapolitisk virkemiddel. Rapporten utforsker bakgrunnen til lovforslaget og ulike ...
  • Future narratives for two locations in the Barents region 

   Oort, Bob van; Bjørkan, Maiken; Klyuchnikova, Elena M (CICERO Report;2015:06, Research report, 2015)
   What does the future look like from the perspective of municipalities in various locations in the Barents region? What climatic, social and environmental challenges might there be, and how might local people respond? This ...
  • Hva innebærer FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets globale rapport for Oslo 

   Aamaas, Borgar; Stange, Erik; Aamodt, Solveig; Sandstad, Marit; Schwingshackl, Clemens; Setsås, Trine Hay; Barton, David; Leiren, Merethe Dotterud; Oort, Bob van (CICERO Report;2020:01, Report, 2020-03)
   Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag i å vurdere kunnskap fra rapporter fra FNs klimapanel (IPCC) og det internasjonale Naturpanelet ...
  • Klimagassutslipp fra norsk mat 

   Oort, Bob van; Holmelin, Nina (CICERO Report;2019:05, Report, 2019-04)
   Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er ...
  • Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge. Rapport til Klimatilpasningsutvalget 

   Aaheim, H. Asbjørn; Dannevig, Halvor; Ericson, Torgeir; Oort, Bob van; Innbjør, Linda; Rauken, Trude; Veennemo, Haakon; Johansen, Hege; Tofteng, Maja; Aall, Carlo; Groven, Kyrre; Heiberg, Eli (CICERO Report;2009:04, Research report, 2009)
  • NORADAPT - Community Adaptation and Vulnerability in Norway 

   Oort, Bob van; Hovelsrud, Grete K.; Dannevig, Halvor; Rybråten, Stine (CICERO Report;2012:01, Research report, 2012)
   I NORADAPT har forskere fra CICERO senter for klimaforsking, Vestlandsforsking, Østlandsforsking og Meteorologisk Institutt gjennom tett samarbeid med 8 utvalgte prosjektkommuner gjennomført en studie der målet var at ...
  • Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge 

   Aall, Carlo; Aamaas, Borgar; Aaheim, H. Asbjørn; Alnes, Kristina; Oort, Bob van; Dannevig, Halvor; Hønsi, Torunn (CICERO Report;2018:14, Research report, 2018)
   Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av klimaendringer for Norge. De følgende fire problemstillinger blir belyst med tanke på hvordan kunnskapsutviklingen har ...
  • Summary of the International workshop on “Effects of air pollution and climate extremes on agriculture and health in South Asia” - Integrating Climate Action with Air Action in Indian Cities 

   Oort, Bob van; Emberson, Lisa D.; Borah, Prarthana; Boojh, Ram; Brisebois, Anouk (CICERO Policy Note;2020:01, Working paper, 2020)
   The CiXPAG project co-organized a workshop in Delhi in November 2019, on the “Effects of air pollution and climate extremes on agriculture and health in South Asia”, together with local partners Society for Environment ...
  • Visjoner av lavkarbon Norge 

   Torvanger, Asbjørn; Bjørnæs, Christian; Lund, Harald Francke; Oort, Bob van (CICERO Report;2016:09, Research report, 2016)
   Vi har utviklet visjoner av Norge i 2050 som et lavkarbon og klimarobust samfunn, basert på innspill fra en referansegruppe fra næringsliv, organisasjoner, myndigheter, forskningsmiljø og miljøorganisasjoner. De viktigste ...