• Barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå 

   Vindegg, Mikkel; Christensen, Ingrid; All, Carlo; Arnslett, Astrid; Tønnesen, Anders; Klemetsen, Marit; Temesgen, Amsale Kassahun; Hovelsrud, Grete K.; Selseng, Torbjørn (CICERO Report;2022:03, Report, 2022-05)
   På oppdrag fra Miljødirektoratet har CICERO, Vestlandsforskning og Nordlandsforskning gjennomført en studie av barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå. Studien består av en kunnskapssammenstilling om ...
  • How prepared are Norwegian homeowners to implement climate mitigation measures? Results from a quantitative and qualitative study 

   Vindegg, Mikkel; Klemetsen, Marit; Julsrud, Tom Erik; Skjeflo, Sofie Waage (CICERO Report;2023:04, Report, 2023-08)
   The aim of the report is to identify target groups and segments of homeowners susceptible to responding differently to the opportunity to adapt their property to heavy rain and flooding. The findings will aid the selection ...