• Business as UNusual: the implications of fossil divestment and green bonds for financial flows, economic growth and energy market 

   Glomsrød, Solveig; Wei, Taoyuan (CICERO Working Paper;2016:01, Working paper, 2016)
   Green bonds and fossil divestment has emerged as a bottom-up approach to climate action within the business community. Recent pledges by large banks and institutional investors have reached levels that have the potential ...
  • Byvekstavtaler i et flernivåperspektiv: helhetlig styringsverktøy med demokratiske utfordringer 

   Amundsen, Helene; Christiansen, Petter; Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Tønnesen, Anders; Westskog, Hege (CICERO Report;2019:13, Report, 2019-09)
   Prosjektet «Byvekstavtaler som redskap for bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling» har som formål å studere byvekstavtalenes potensial for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling. CICERO Senter for ...
  • Bærekraftig matproduksjon - En diskursiv tilnærming til koordinering 

   Skagen, Katrine (CICERO Report;2020:06, Report, 2020-09)
   Fremveksten av komplekse og grenseoverskridende utfordringer har økt nødvendigheten av samarbeid og koordinering på tvers av sektorielle linjer. I denne masteroppgaven kombineres en kritisk diskursanalyse med koordineringsteori ...
  • CICERO MILESTONES 2018. A practitioner's perpective on the Green Bond Market 

   Alfsen, Knut H.; Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Dejonckheere, Sophie; Lund, Harald Francke; Schiessl, Bernhard; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2018:11, Research report, 2018-09-07)
   Celebrating our 10th anniversary of providing second opinions, this report summarizes CICERO's approach and best practice application of our methodology. The green bond market has developed significantly since we assessed ...
  • Climate change policy inventory and analysis for Tanzania 

   Daly, Meaghan E.; Yanda, Pius Z.; West, Jennifer Joy (CICERO Report;2015:05, Research report, 2015)
   This report is an output of the Global Framework for Climate Services Adaptation Programme in Africa. The goal of the report is to: 1) assess the extent to which climate change concerns have been integrated or mainstreamed ...
  • Climate science for the financial sector: Managing climate risk in Norway and Sweden 

   Torvanger, Asbjørn; Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Marginean, Iulia (CICERO Report;2019:15, Report, 2019-10)
   The financial sector must prepare for a higher risk level associated with climate change impacts affecting real estate and infrastructure, as well as climate policies that will impact risk and returns from investments in ...
  • Effektiv klimakommunikasjon -Trender og fakta 2018 

   Arnslett, Astrid; Bjørnæs, Christian; Lannoo, Elisabeth (CICERO Report;2018:09, Research report, 2018-08-14)
   Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken ...
  • Erfaringer med støtteordninger til solcelleanlegg til husholdninger i Norge, utsteders perspektiver 

   Westskog, Hege; Aasen, Marianne (CICERO Policy Note;2017:02, Working paper, 2017)
   Til nå har det vært tre lokale støtteordninger for solceller til husholdninger i Norge i tillegg til den støtteordningen som administreres av Enova. Oslo, Hvaler og Fredrikstad kommuner har valgt å støtte installering av ...
  • Estimating mobilized private climate finance for developing countries - A Norwegian pilot study 

   Torvanger, Asbjørn; Narbel, Patrick; Lund, Harald Francke (CICERO Report;2015:04, Research report, 2015)
   The point of departure for this study is the available data in Norway on climate finance for developing countries. The bottleneck in tracking mobilized private climate finance is availability and quality of data. The main ...
  • EUs energi- og klimaunion: En analyse av et utvidet klimasamarbeid mellom Norge og EU 

   Gullberg, Anne Therese; Aakre, Stine (CICERO Policy Note;2018:01, Working paper, 2018-04)
   Dette arbeidsnotatet gir en kort gjennomgang av norsk klimapolitisk debatt anno 2018. Det redegjøres for hvordan EUs energi- og klimapolitikk etterhvert er blitt stadig mer integrert, og hvordan EUs energiunion vil ha ...
  • Evaluating User Satisfaction with Climate Services in Tanzania 2014 - 2016: Summary Report to the Global Framework for Climate Services Adaptation Programme in Africa 

   West, Jennifer Joy; Daly, Meaghan; Yanda, Pius (CICERO Report;2018:07, Research report, 2018-06-07)
   This report summarizes findings from qualitative research undertaken by the Center for International Climate Research (CICERO) and the University of Dar es Salaam (UDSM) in Tanzania between 2014 and 2016 under the Global ...
  • Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for framtidens våtere klima? 

   Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Pillay, Kamleshan (CICERO Report;2018:06, Report, 2018-05-09)
   Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere. Alle økonomiske sektorer kan bli ...
  • Flood Risk for Investors. Are you prepared? 

   Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Pillay, Kamleshan (CICERO Report;2018:05, Research report, 2018-05-04)
   The report discusses how climate change will affect the frequency and intensity of flooding events. Looking at four case studies, it maps the total costs of flood events and analyses who ultimately pays the costs. The case ...
  • Folk og klima: Nordmenns holdninger til klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar 

   Aasen, Marianne; Klemetsen, Marit Elisabeth; Reed, Eilif Ursin; Vatn, Arild (CICERO Report;2019:20, Report, 2019-12)
   Denne rapporten er en delrapport fra prosjektet ACT (‘From targets to action: public responses to climate policy instruments’) som er finansiert av Norges forskningsråd. Formålet med dette forskningsprosjektet er å gi ...
  • Future narratives for two locations in the Barents region 

   Oort, Bob van; Bjørkan, Maiken; Klyuchnikova, Elena M (CICERO Report;2015:06, Research report, 2015)
   What does the future look like from the perspective of municipalities in various locations in the Barents region? What climatic, social and environmental challenges might there be, and how might local people respond? This ...
  • Geopolitiske virkninger av lavutslippssamfunnet 

   Aamodt, Solveig; Aakre, Stine; Gullberg, Anne Therese; Bang, Guri; Aaheim, H. Asbjørn; Glomsrød, Solveig; Westskog, Hege; Underdal, Arild (CICERO Report;2015:03, Research report, 2015)
   I denne rapporten presenteres hovedfunn fra ny forskning som belyser geopolitiske virkninger av overgangen til lavutslippssamfunnet og hvilke konsekvenser denne utviklingen har for Norge. Det vektlegges at en ny global ...
  • GRACE model and applications 

   Aaheim, H. Asbjørn; Orlov, Anton; Wei, Taoyuan; Glomsrød, Solveig (CICERO Report;2018:01, Research report, 2018-01-29)
   This report is a documentation of the GRACE model. GRACE is a computable general equilibrium model aimed at supporting studies of the global consequences of human activities that affect the drivers of climate change. The ...
  • Green Bonds and Environmental Integrity: Insights from CICERO Second Opinions 

   Clapp, Christa; Alfsen, Knut H.; Lund, Harald Francke; Pillay, Kamleshan (CICERO Policy Note;2016:01, Working paper, 2016)
   This policy note shares insights from CICERO's experience in producing over 60 second opinions. Insights on the environmental integrity of green bonds include: 1) Management that is aligned for climate risk can give greater ...
  • Hva sier spesialrapporten om 1,5 °C om lavutslippsomstilling for Oslo? 

   Aamaas, Borgar; Jensen, Elisabeth Schøyen (CICERO Report;2018:13, Research report, 2018-11-19)
   Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for Oslo kommunes klimaarbeid. Et av ...
  • Hvor godt er norske kommuner rustet for klimaendringer? Spørreundersøkelse om klimatilpasning våren 2020 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Dahl, Miriam Stackpole (CICERO Report;2020:05, Report, 2020-11)
   For andre år på rad har CICERO Senter for klimaforskning gjennomført en spørreundersøkelse om arbeidet med klimatilpasning i norske kommuner. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren 2020 på oppdrag fra forsikringsselskapet ...