• Bærekraftig matproduksjon - En diskursiv tilnærming til koordinering 

      Skagen, Katrine (CICERO Report;2020:06, Report, 2020-09)
      Fremveksten av komplekse og grenseoverskridende utfordringer har økt nødvendigheten av samarbeid og koordinering på tvers av sektorielle linjer. I denne masteroppgaven kombineres en kritisk diskursanalyse med koordineringsteori ...