• Klimagassutslipp fra norsk mat 

      Oort, Bob van; Holmelin, Nina (CICERO Report;2019:05, Report, 2019-04)
      Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er ...