• Internasjonale klimaforhandlinger: Nøkkelaktører og Norges handlingsrom 

   Bang, Guri (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  • Internasjonale klimaforhandlinger: Nøkkelaktører og Norges handlingsrom 

   Bang, Guri (Peer reviewed; Journal article, 2015)
  • Klimaklubbkvaler 

   Smith, Ida Dokk; Øverland, Indra; Lahn, Bård Lappegård (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Norges internasjonale klimapolitikk har alltid hatt som målsetting å oppnå et mest mulig enhetlig globalt klimaregime. Parisavtalen reflekterer i stedet – og bidrar til å forsterke – et fragmentert klimaregime med et mylder ...
  • Nasjonale drivkrefter i USAs klimapolitikk 

   Skodvin, Tora; Bang, Guri (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Da Obama overtok som president i 2009, var ett av hovedmålene å styrke amerikansk klimapolitikk. Fem år senere er målet fortsatt ikke blitt realisert. For å forklare denne manglende måloppnåelsen undersøker vi tre forhold: ...
  • Nasjonale drivkrefter i USAs klimapolitikk 

   Skodvin, Tora; Bang, Guri (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Da Obama overtok som president i 2009, var ett av hovedmålene å styrke amerikansk klimapolitikk. Fem år senere er målet fortsatt ikke blitt realisert. For å forklare denne manglende måloppnåelsen undersøker vi tre forhold: ...