• Forbrukerfleksibilitet: Et kunnskapsgrunnlag for å forstå husholdningers oppfatninger og muligheter 

   Standal, Karina; Aasen, Marianne; Christensen, Ingrid; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Julsrud, Tom Erik; Matthiasen, Eivind Hjort; Leikanger, Iris; Palm, Jenny; Sundet, Øyvind; Sæle, Hanne; Vindegg, Mikkel; Westskog, Hege; Winther, Tanja (CICERO Report;2023:08, Research report, 2023-09)
   I Norge ble en ny modell for beregning av nettleie innført 1. juli 2022. Formålet med den nye nettleien er å motivere husholdninger til å fordele strømforbruket jevnere utover døgnet. På tidspunktet hvor den nye nettleien ...
  • Strømkunders oppfatninger om ny nettleiemodell: rettferdighet og fleksibilitet 

   Vindegg, Mikkel; Sundet, Øyvind; Winther, Tanja (CICERO Report;2023:02, Report, 2023-03)
   Rapporten oppsummerer funn fra kvalitative undersøkelser knyttet til kunders oppfatninger om ny nettleiemodell for strøm i Norge. Samlet viser resultatene at mange av kundene har en viss grad av bekymring for at den nye ...