• An agenda for future Social Sciences and Humanities research on energy efficiency: 100 priority research questions 

   Foulds, Chris; Royston, Sarah; Berker, Thomas; Nakopoulou, Efi; Bharucha, Zareen Pervez; Robison, Rosie; Abram, Simone; Ančić, Branko; Arapostathis, Stathis; Badescu, Gabriel; Bull, Richard; Cohen, Jed; Dunlop, Tessa; Dunphy, Niall; Dupont, Claire; Fischer, Corinna; Gram-Hanssen, Kirsten; Grandclément, Catherine; Heiskanen, Eva; Labanca, Nicola; Jeliazkova, Maria; Jörgens, Helge; Keller, Margit; Kern, Florian; Lombardi, Patrizia; Mourik, Ruth; Ornetzeder, Michael; Pearson, Peter J. G.; Rohracher, Harald; Sahakian, Marlyne; Sari, Ramazan; Standal, Karina; Živčič, Lidija (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Decades of techno-economic energy policymaking and research have meant evidence from the Social Sciences and Humanities (SSH)—including critical reflections on what changing a society’s relation to energy (efficiency) even ...
  • Can renewable energy communities enable a just energy transition? Exploring alignment between stakeholder motivations and needs and EU policy in Latvia, Norway, Portugal and Spain 

   Standal, Karina; Leiren, Merethe Dotterud; Alonso, Irene; Azevedo, Isabel; Kudrenickis, Ivars; Maleki-Dizaji, Pouyan; Laes, Erik; Di Nucci, Maria Rosaria; Krug, Michael (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   As a response to societal polarisation and mobilisation against the clean energy transition and renewable energy projects, policy makers at EU level have put focus on renewable energy communities as an instrument to drive ...
  • Climate, nature, land-use change and human rights 

   Tønnesen, Anders; Aamodt, Solveig; Bakkevoll, Sandra Elise; Reed, Eilif Ursin; Standal, Karina; Holmelin, Nina Bergan; Vindegg, Mikkel; van Oort, Bob Erik (CICERO Report;2024:02, Report, 2024-02)
   A transition to a low-carbon society is deeply needed, as a combined response to both the nature crisis and the climate crisis. To achieve a sustainable transition - built on inclusion, equity, and protection of nature and ...
  • Developing B2B electric car sharing as a sustainable mode of work travels. A community-based affordances perspective 

   Julsrud, Tom Erik; Standal, Karina (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   A combination of business-to-business car sharing and electric cars—shared electric cars (SECs)—has the potential to significantly reduce emissions from local travels during work time in organisations. In this paper, we ...
  • Does polycentrism deliver? A case study of energy community governance in Europe 

   Anfinson, Kellan; Laes, Erik; Bombaerts, Gunter; Standal, Karina; Krug, Michael; Di Nucci, Maria-Rosaria; Schwarz, Lucas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The European Union's Clean Energy Package (CEP) plans to transform ‘passive consumers’ into ‘active citizens’ to support the transition to a carbon-neutral energy system by 2050. By stimulating the growth of renewable ...
  • En kunnskapsoversikt over klima og kjønn: Byrder, medvirkning og muligheter 

   Standal, Karina; Aamodt, Solveig (CICERO Report;2022:04, Report, 2022-03)
   Påvirkning av klimaendringer og klimatiltak, samt mulighet til å kunne delta og påvirke politikk og virkemidler i omstillingen til lavutslippssamfunnet, er betinget av grupper og enkeltindividers tilgang til ulike ressurser ...
  • Energy Politics and Gender 

   Standal, Karina; Winther, Tanja; Danielsen, Katrine (Chapter, 2018)
   Policy makers and scholars often assume gender to be irrelevant in energy politics. However, an increasing body of scholarship and development policies has focused on how gender discrimination has negative effects on women’s ...
  • Forbrukerfleksibilitet: Et kunnskapsgrunnlag for å forstå husholdningers oppfatninger og muligheter 

   Standal, Karina; Aasen, Marianne; Christensen, Ingrid; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Julsrud, Tom Erik; Matthiasen, Eivind Hjort; Leikanger, Iris; Palm, Jenny; Sundet, Øyvind; Sæle, Hanne; Vindegg, Mikkel; Westskog, Hege; Winther, Tanja (CICERO Report;2023:08, Research report, 2023-09)
   I Norge ble en ny modell for beregning av nettleie innført 1. juli 2022. Formålet med den nye nettleien er å motivere husholdninger til å fordele strømforbruket jevnere utover døgnet. På tidspunktet hvor den nye nettleien ...
  • Household Energy Practices in Low-Energy Buildings: A Qualitative Study of Klosterenga Ecological Housing Cooperative 

   Standal, Karina; Wilhite, Harold Langford; Wågø, Solvår Irene (Chapter, 2023)
  • The role of community sharing in sustainability transformation: case studies from Norway 

   Westskog, Hege; Julsrud, Tom Erik; Kallbekken, Steffen; Frenken, Koen; Schor, Juliet; Standal, Karina (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Based on three case studies of community sharing in different sectors of society, we address how and under what conditions community sharing can contribute to sustainability transformation. Considering modes of exchange ...
  • Share-On – prosjekt om lokalsamfunnsdeling og bærekraft 

   Westskog, Hege; Arnslett, Astrid; Solberg, Nina; Aasen, Marianne; Julsrud, Tom Erik; Standal, Karina (CICERO Report;2020:04, Report, 2020-06)
   ShareOn har sett på motivasjon og betingelser for å få til deling samt hvilke effekter deling har på forbruk og sosial interaksjon. Vi har også gjort beregninger av utslippseffekter av deling ut fra ulike forsetninger når ...
  • ShareOn – midtveisrapport mai 2019 

   Westskog, Hege; Standal, Karina; Kallbekken, Steffen; Julsrud, Tom Erik; Aasen, Marianne; Wang, Lars; Aase, Tor Halfdan; Tellefsen, Sølvi (CICERO Report;2019:06, Report, 2019-04)
   ShareOn prosjektet er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idedrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet er rettet mot å belyse deling som strategi i omstillingen ...
  • Sharing among neighbours in a Norwegian suburb 

   Westskog, Hege; Aase, Tor Halfdan; Standal, Karina; Tellefsen, Sølvi (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Sharing goods and services has been promoted as fostering more sustainable consumption. In this paper, we explore sharing in a middle-class neighbourhood in a Norwegian city. We ask what influences and frames neighbours’ ...
  • Understanding low-carbon food consumption transformation through social practice theory: The case of community supported agriculture in Norway 

   Standal, Karina; Westskog, Hege (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Drawing on a qualitative case study of consumers involved in community-supported agriculture farms in Norway, this article applies social practice theory to understand pro-environmental behaviour transformation in relation ...
  • A void in Central Asia research: climate change 

   Vakulchuk, Roman; Daloz, Anne Sophie; Øverland, Indra; Sagbakken, Haakon Fossum; Standal, Karina (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This article assesses the extent to which the academic community engaged with climate change in Central Asia between 1991 and 2021. The article finds that climate change has been neglected in the field of Central Asia area ...