• En kunnskapsoversikt over klima og kjønn: Byrder, medvirkning og muligheter 

   Standal, Karina; Aamodt, Solveig (CICERO Report;2022:04, Report, 2022-03)
   Påvirkning av klimaendringer og klimatiltak, samt mulighet til å kunne delta og påvirke politikk og virkemidler i omstillingen til lavutslippssamfunnet, er betinget av grupper og enkeltindividers tilgang til ulike ressurser ...
  • Energy Politics and Gender 

   Standal, Karina; Winther, Tanja; Danielsen, Katrine (Chapter, 2018)
   Policy makers and scholars often assume gender to be irrelevant in energy politics. However, an increasing body of scholarship and development policies has focused on how gender discrimination has negative effects on women’s ...
  • The role of community sharing in sustainability transformation: case studies from Norway 

   Westskog, Hege; Julsrud, Tom Erik; Kallbekken, Steffen; Frenken, Koen; Schor, Juliet; Standal, Karina (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Based on three case studies of community sharing in different sectors of society, we address how and under what conditions community sharing can contribute to sustainability transformation. Considering modes of exchange ...
  • Share-On – prosjekt om lokalsamfunnsdeling og bærekraft 

   Westskog, Hege; Arnslett, Astrid; Solberg, Nina; Aasen, Marianne; Julsrud, Tom Erik; Standal, Karina (CICERO Report;2020:04, Report, 2020-06)
   ShareOn har sett på motivasjon og betingelser for å få til deling samt hvilke effekter deling har på forbruk og sosial interaksjon. Vi har også gjort beregninger av utslippseffekter av deling ut fra ulike forsetninger når ...
  • ShareOn – midtveisrapport mai 2019 

   Westskog, Hege; Standal, Karina; Kallbekken, Steffen; Julsrud, Tom Erik; Aasen, Marianne; Wang, Lars; Aase, Tor Halfdan; Tellefsen, Sølvi (CICERO Report;2019:06, Report, 2019-04)
   ShareOn prosjektet er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idedrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet er rettet mot å belyse deling som strategi i omstillingen ...
  • Sharing among neighbours in a Norwegian suburb 

   Westskog, Hege; Aase, Tor Halfdan; Standal, Karina; Tellefsen, Sølvi (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Sharing goods and services has been promoted as fostering more sustainable consumption. In this paper, we explore sharing in a middle-class neighbourhood in a Norwegian city. We ask what influences and frames neighbours’ ...
  • Understanding low-carbon food consumption transformation through social practice theory: The case of community supported agriculture in Norway 

   Standal, Karina; Westskog, Hege (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Drawing on a qualitative case study of consumers involved in community-supported agriculture farms in Norway, this article applies social practice theory to understand pro-environmental behaviour transformation in relation ...
  • A void in Central Asia research: climate change 

   Vakulchuk, Roman; Daloz, Anne Sophie; Øverland, Indra; Sagbakken, Haakon Fossum; Standal, Karina (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This article assesses the extent to which the academic community engaged with climate change in Central Asia between 1991 and 2021. The article finds that climate change has been neglected in the field of Central Asia area ...