• Climate assessments of six key Norwegian sectors 

   Alnes, Kristina; Sælen, Håkon; Lund, Harald Francke; Lahn, Bård; Eine, Kristin; Alfsen, Knut H.; Schiessl, Bernhard (CICERO Report;2021:02, Report, 2021-02)
   The Sustainable Edge sector briefs summarize material climate-related risks and impacts to investors and lenders. The briefs cover key risks, emission sources, risk management and climate-related regulation relevant for ...
  • In the light of equity and science: scientific expertise and climate justice after Paris 

   Lahn, Bård (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   The Paris Agreement is built on a tension between the common goal of limiting warming to 1.5 °C, and the differentiation that follows from the principle of equity. Scientific expertise is commonly seen as providing important ...
  • Klimapolitikken i Norden - En sammenligning av mål og virkemidler i de nordiske landene 

   Lahn, Bård; Leiren, Merethe Dotterud (CICERO Report;2016:07, Research report, 2016)
   Rapporten sammenligner klimapolitikken i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Hovedvekten er lagt på landenes klimamål, overordnet lovverk og sentral virkemiddelbruk. Det gis også en mer dyptgående beskrivelse av ...
  • Klimavalg 2017 

   Lahn, Bård; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2017:03, Research report, 2017)
   Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne ...
  • Norwegian petroleum policy in a changing climate 

   Lahn, Bård (CICERO Report;2019:10, Report, 2019-08)
   The report provides an up-to-date account of the debates about how Norway can best handle its paradoxical position between oil dependence and climate leadership ambitions. Historically, political actors have sought to ...
  • Redusert oljeutvinning som klimatiltak: Faglige og politiske perspektiver 

   Lahn, Bård (CICERO Policy Note;2017:01, Working paper, 2017)
   Å regulere produksjonen av fossile energiressurser har fått økt oppmerksomhet i klimadebatten de siste årene. Mens klimapolitikken tradisjonelt har vært orientert mot å begrense etterspørselen etter kull, olje og gass, er ...
  • Science as a "fixed point" Quantification and boundary objects in international climate politics 

   Lahn, Bård; Sundqvist, Göran (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Our understanding of climate change is dominated by quantified scientific knowledge, with science and politics usually seen as operating separately and autonomously from one another. By investigating a particular fact box ...