• Global patterns of daily CO2 emissions reductions in the first year of COVID-19 

   Liu, Zhu; Deng, Zhu; Zhu, Biqing; Ciais, Philippe; Davis, Steven J.; Tan, Jianguang; Andrew, Robbie; Boucher, Olivier; Arous, Simon Ben; Canadell, Josep G.; Dou, Xinyu; Friedlingstein, Pierre; Gentine, Pierre; Guo, Rui; Hong, Chaopeng; Jackson, Robert B.; Kammen, Daniel M.; Ke, Piyu; Le Quéré, Corinne; Monica, Crippa; Janssens-Maenhout, Greet; Peters, Glen Philip; Tanaka, Katsumasa; Wang, Yilong; Zheng, Bo; Zhong, Haiwang; Sun, Taochun; Schellnhuber, Hans Joachim (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Day-to-day changes in CO2 emissions from human activities, in particular fossil-fuel combustion and cement production, reflect a complex balance of influences from seasonality, working days, weather and, most recently, the ...
  • Reduced carbon emission estimates from fossil fuel combustion and cement production in China 

   Liu, Z; Guan, Dabo; Wei, Wei; Davis, Steven J; Ciais, Philippe; Bai, Jin; Peng, Shushi; Zhang, Qiang; Hubacek, Klaus; Marland, Gregg; Andres, Robert J; Crawford-Brown, Douglas; Lin, Jintai; Zhao, Hongyan; Hong, Chaopeng; Boden, Thomas A; Feng, Kuishuang; Peters, Glen Philip; Xi, Fengming; Liu, Junguo; Li, Yuan; Zhao, Yu; Zeng, Ning; He, Kebin (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   early three-quarters of the growth in global carbon emissions from the burning of fossil fuels and cement production between 2010 and 2012 occurred in China1, 2. Yet estimates of Chinese emissions remain subject to large ...