• Utslipp til luft fra oljeindustrien: Tiltak, kostnader og virkemidler 

      Dragsund, Egil; Aunan, Kristin; Godal, Odd; Haugom, Gerd Petra; Holtsmark, Bjart (CICERO Report;1999:02, Research report, 1999)
      Denne rapporten beskriver utviklingen i forurensende utslipp til luft fra oljeindustrien i Norge sammenlignet bidraget fra andre sektorer. Viktige tiltak som har bidratt til en reduksjon i utslippene per produsert enhet ...