• Fossilfri anleggsvirksomhet, Innlandet fylkeskommune 

      Romundstad, Reidun Marie; Aamaas, Borgar (CICERO Report;2021:03, Report, 2021)
      Dette notatet tar for seg direkte utslipp fra anleggsmaskiner på anleggsplass, og er utarbeidet av CICERO Senter for klimaforskning på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune, avdeling Samferdsel, Trafikk og miljø. Tema som ...