• Climate assessments of six key Norwegian sectors 

   Alnes, Kristina; Sælen, Håkon; Lund, Harald Francke; Lahn, Bård; Eine, Kristin; Alfsen, Knut H.; Schiessl, Bernhard (CICERO Report;2021:02, Report, 2021-02)
   The Sustainable Edge sector briefs summarize material climate-related risks and impacts to investors and lenders. The briefs cover key risks, emission sources, risk management and climate-related regulation relevant for ...
  • Utvikling av klimabudsjettarbeidet 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Aamaas, Borgar; Rambech, Eric; Borg, Alexander; Romundstad, Reidun Marie; Korsbakken, Jan Ivar; Vandenbussche, Valentin; Raabe, Erlend Brenna; Fuglseth, Mie (CICERO Report;2020:10, Report, 2019-11)
   Program for storbyrettet forskning har gitt CICERO, Endrava og Asplan Viak et oppdrag om å bistå de fem storbykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand i å videreutvikle klimabudsjettarbeidet. Prosjektet ...