• Virksomme klimabudskap 

      Lannoo, Elisabeth; Reed, Eilif Ursin (CICERO Report;2016:01, Research report, 2016)
      Denne rapporten gir en kort oversikt over hva forskere og kommunikasjonseksperter mener er det viktigste som skal til for å få folk engasjert i klimasaken og hvilke verdier forskjellige målgrupper baserer sine valg på. Den ...